fbpx
Vryheidsfront Plus

VF Plus Manifesbekendstelling / FF Plus Manifesto 2014, Pretoria

Chairperson, Ladies and Gentlemen,

This year the ANC is governing South Africa for 20 years. The question is: Are the problems of the country after 20 years fewer or more? Are we better off or worse?

The ANC says they have a good story to tell. The Freedom Front Plus says it is a sad story.

In education it is estimated that every year 1,1 million children start grade 1. That is a good story. But only 45% of children that start with grade 1 finish matric. What happened to the 600 000 that did not finish matric? A real sad story. The fact is that Zimbabwe and Kenya have better education results than South Africa.

Crime: Only about 12% of all crimes committed in a year lead to a conviction in court. That means 88% of all criminals walk free among us.

In South Africa 150 women are raped a day; that mean one woman raped every 10 minutes. Is that a good story?

In Europa is die moordsyfer 2 uit elke 100 000

In Amerika is dit 6 uit elke 100 000

Suid-Afrika se moordsyfer is 31 uit elke 100 000

As ek plaasmoorde neem, boere en werkers op plase, is die syfer volgens dr. Johan Burger se Instituut vir Sekerheidstudies 120 uit 100 000. Meer as die polisie wat 54 uit 100 000 is.

Van die 278 munisipaliteite in Suid-Afrika het net 11 ’n skoon oudit ontvang. En so kan ek aangaan.

What a sad story.

Chairperson, What is the saddest story that I have read in recent times?

KwaZulu-Natal advertised 90 posts for new traffic officers. How many people do you think applied for those 90 positions?

30 000 young and desperate South African jobseekers applied for the 90 positions.

The authorities decided to put them through a fitness test, subjecting the applicants to a 4km run and choosing the best ones from the results. In their efforts to get the positions, six applicants died, trying to be amongst the first 90. That is how desperate South Africans are to get a job.

The ANC’s job creation policy does not work. Fourteen million people had jobs in the last quarter of 2008. Five years later, in 2013, the figure is still 14 million. The figure remains the same while the population has increased from 48 million to 51 million.

Unemployment is made worse by selfish trade unions who look after themselves only and who are not worried about the millions of unemployed people.

Trade unions such as AMCU and Numsa are currently trying to destroy the ANC. What they are succeeding in doing is destroying the economy.

According to the director general of labour, the number of labour days which have been lost due to strikes have increased from 2,8 million in 2011 to 3,3 million in 2012. (The strikes are also gradually becoming more violent and are lasting longer according to the DG.)

What do we have to do to create jobs for the thousands who had run for the traffic positions?

The government cannot create these jobs. The government should make it possible for the private sector to expand and create jobs. Currently the government is interfering on every level of the economy, with affirmative action, black empowerment measures and inflexible labour laws, while the trade unions are chasing away investors.

The vehicle manufacturer Nissan, gave four countries the opportunity to put in a bid to manufacture the new Datsun vehicle series. South Africa was the favourite to get the bid. Thousands could get jobs from the deal. As a result of all the strikes, South Africa did not get it. The contract was awarded to India.

For the same reasons, the manufacturing of the new BMW-3 series was not awarded to South Africa. Thousands more job opportunities were destroyed.

Lonmin decided to sink a new shaft (K4 shaft) at Marikana. It will create 6 000 new job opportunities. Due to the violent strikes, the project was cancelled. 6 000 job opportunities were lost.

It is these events that caused six people to die while they ran for a position

There are many more problems – I have not even mentioned service delivery, corruption, water pollution. What a sad story and missed opportunities

Die vraag is: Wat gaan ons maak?

So kan dit nie aangaan nie. Alles wat oor jare opgebou is, gaan verlore.

Mense reageer verskillend op al die krisisse in die land. Sommige emigreer. Ander onttrek hulle. Hulle sê: “Ek is klaar met die politiek, nou kyk ek net na myself en sorg vir my eie ekonomiese oorlewing.”

Wat sê die Vryheidsfront Plus? Die Vryheidsfront Plus sê: “Ons het net so ’n belang en ’n reg in hierdie land as elke ander Suid-Afrikaner. Ons sal ons nie laat uitskuif nie.”

’n Verdere feit is dat as die Suid-Afrikaanse skip sink, sink ons almal saam. Dit raak ons en ons kinders se toekoms ook. Daarom is ons nie bereid om te gaan lê nie. Ons het ook regte. Ons staan op vir ons regte. Ons staan met hierdie verkiesing op — om getel te word.

Maar dan moet elkeen wat kan, gaan stem. As jy nie gaan stem nie – moet jy nie weer by my kom kla oor die regering nie.

Hoekom is dit belangrik vir elkeen om te gaan stem? Omdat as jy as opposisiekieser nie stem nie, jy die ANC bevoordeel.

Die maklikste is om dit met ’n eenvoudige som te verduidelik. Terwille van die voorbeeld aanvaar ons net tien kiesers het in Suid-Afrika gestem. Die persentasies wat elke party gekry het, word dan uit tien bereken. As die ANC ses stemme gekry het en die verskillende opposisie partye saam vier, dan kry die ANC 60% van die parlementslede in Kaapstad en die opposisie partye kry 40%.

Bly een opposisiestemmer weg, het die ANC steeds net ses stemme. Die opposisiepartye het nou net drie stemme. Die ANC word bevoordeel omdat die som nou uit nege en nie meer uit tien gemaak word nie. Die ANC het nou ses uit nege of 66%. Die opposisie het drie uit nege of 33%. Sonder dat die ANC enige stemme bygekry het, het die ANC skielik 6% meer parlementslede in die parlement in Kaapstad. Die wegblykieser se protesstem het dus veroorsaak dat die ANC van mnr Zuma baie beter vaar en die grondwet kan wysig met ’n twee derde meerderheid!

Wat gaan jy maak? Gaan jy opstaan, of gaan jy lê? Gaan jy stem of gaan jy oorgee?

’n Jong enkellopende ma — wat besluit het om wel te gaan stem — sê aan my: “Al die baie politieke partye maak my deurmekaar. Vir wie moet ek stem?”

Ek sê: Stem vir die party wie se beleid en waardes die naaste is aan dit wat jy glo.

Hier is die VF Plus se manifes. Toets jouself. Met hoeveel van ons voorstelle stem jy saam? Hoe verskil jou uitgangspunte en waardes van ons s’n? As dit oorwegend dieselfde is – moet jy VF Plus stem

Neem regstellende aksie. Ek het verlede week in die parlement ernstig met president Zuma daaroor verskil. Die VF Plus glo dat 20 jaar na 1994 dit tyd is om regstellende aksie af te skaf. Ons het ’n voorstel ingedien dat alle vry geborenes, dit is kinders wat sedert 1994 gebore is, vrygestel word van regstellende aksie.

Die president het gevra ek moet liewer nie ’n nuwe debat oor regstellende aksie begin nie. Die ANC glo dat regstellende aksie verskerp moet word.

Nou sê ek hier vir u en vir die president. Ek sal dit nie los nie. Regstellende aksie skep op die oomblik nuwe onregte.

Ek kry briewe van wit, bruin en Indiër jongmense wat hieroor skryf. Een skryf sy het 7 onderskeidings in matriek en 88% gemiddeld behaal. Sy wil graag ’n mediese dokter word maar is afgekeur omdat sy nie swart is nie. Sy is in 1996 gebore toe die ANC al reeds twee jaar regeer het. Waarom word daar teen haar gediskrimineer?

Art 9 van die grondwet sê: “Elkeen is gelyk voor die reg” en “die staat mag nie onbillik teen iemand diskrimineer op grond van ras, geslag, taal, ens nie.” Waarom word daar dan teen haar gediskrimineer?

Omdat artikel 9(2) van die grondwet sê: Die staat kan spesiale maatreëls tref vir persone wat deur onbillike diskriminasie in die verlede benadeel is. Op grond hiervan word regstellende aksie geregverdig. Maar vir hoe lank moet hierdie diskriminasie teen wit en bruin nog duur en waarom word iemand wat in 1996 gebore is steeds benadeel?

Ek het ’n ander brief ontvang van ’n Indiërdame wat aansoek vir ’n hoë staatsdienspos gedoen het. Sy was die beste kandidaat — maar is nie aangestel nie.

Hoekom nie?

Omdat Indiërs slegs 2% van die bevolking uitmaak en daar net 10 poste op daardie vlak is, is Indiers volgens ANC kwotas net geregtig op ’n kwart pos en kwalifiseer sy nie.

Hoe gek.

Kyk na Korrektiewe Dienste in die Wes-Kaap waar swartmense op ’n kunsmatige manier van die Noordelike provinsies af ingevoer moet word om Bruin bewaarders te vervang sodat die bevolkingskwota van 80% swart en 9% bruin ook in die Wes-kaap kan geld.

Ek vra: Waarom moet kinders wat na 1994 gebore is, steeds op ’n vorm invul of hy/sy swart, bruin of wit is as hulle vir ’n beurs of ’n werk aansoek doen?

As jy wit of bruin en arm is, kry jy nie die beurs nie. Jou ryk swart skoolmaat, wat van graad 1 af by dieselfde skool as jy was, kry die beurs. Die feit dat sy pa ’n swart miljoenêr is, speel geen rol nie. Slegs ras word oorweeg.

My teleurstelling was dat die DA ons nie in die parlement in hierdie geveg teen die ANC gehelp het nie omdat hulle ook regstellende aksie ondersteun.

Wat sê die VF Plus? ’n Kind wat goed op skool vaar en nie geld het om verder te studeer nie, moet gehelp word. Maar twintig jaar na 1994 behoort die persoon se ekonomiese posisie as riglyn gebruik te word, nie sy ras nie.

Kom ek lees vir u uit die VF Plus se manifes bladsy 18.

“Onder Afrikaners, Bruines en ander nie-swartes word ’n nuwe geslag verbitterdes geskep. Mense wat volgens enige middeletoets (dit is ’n ekonomiese toets) vir hulp kwalifiseer en die potensiaal toon om te presteer, word op rassegronde oorgesien.

“Terwyl die ANC die vereistes vir “regstellende” aksie wil verhoog en boonop deur ander opposisiepartye daarin gesterk word, staan die VF Plus gevolglik onomwonde daarvoor dat dit geskrap word.”

As jy glo regstellende aksie moet steeds voortgesit word met ras as enigste toets, dan stem jy vir die ANC of die DA.

As jy daarvan verskil, dan stem jy vir die VF Plus.

Kom ons kyk na grond. Ons het verlede week ernstige botsings in die Parlement gehad tussen die VF Plus, die ANC en die DA. Waaroor het dit gegaan?

Dit het oor die wysigingswet gegaan wat nuwe grondeise vir die volgende vyf jaar weer moontlik maak. Dit het niks met die Khoi en die San se grond te doen nie, want hulle eise kom van voor 1913 af wat deur hierdie wet uitgesluit word.

Vir ’n tydperk van vier jaar tot 1998 kon enige persoon ’n grondeis instel vir grond wat hy reken na 1913 van hom weggeneem is. ’n Totaal van ongeveer 80 000 (79 696) eise is ingestel. Hierdie eise het landboubedrywighede ingroot gedeeltes van die land tot stilstand gedwing. As jy ’n eis op jou grond het, kan jy die grond nie verkoop kry nie. Jy brei nie uit of belê niks in jou boerdery nie omdat jy more die grond kan verloor. Dan wag jy in onsekerheid vir jare voor ’n eis afgehandel is. Na tien jaar is daar in talle gevalle bevind dat die eis nie geldig was nie. Die landbouer se verliese as gevolg van die tien jaar onsekerheid word nie deur die staat terugbetaal nie. Vandag, sestien jaar later, is ongeveer 95% van hierdie eise afgehandel. Dit het belastingbetalers miljarde gekos. Gelukkig is die einde in sig en kan die landbou na normaal terugkeer – of so het ons gedink.

Nou skielik, voor die verkiesing, kom die ANC met ’n wetswysigings om die grond-eiseproses van voor af te heropen.

Die kommersiële boere maak 95% van alle kos wat in Suid-Afrika geëet word. Hierdie heropening gaan die landbou vir die volgende 20 jaar opnuut verlam. Dit bring al die onsekerhede weer terug.

On the other hand the ANC is creating new expectations with a lot of people. Some 380 000 (379 000) new land claims are likely to be submitted. This could cost the state about R180 billion (R179bn) to settle. The restitution budget is roughly only R3bn a year. How then is the state to find the money to settle all these claims?

As al hierdie nuwe verwagtinge nie vervul kan word nie, is dit die resep vir ’n revolusie.

In die parlement was die VF Plus die enigste party wat hom teen die heropen van grondeise uitgespreek het. Die ANC en die DA is ten gunste van die heropening.

Geen wonder dat Leopoldt Scholtz in die Burger (21 Februarie vanjaar) skryf dat dit “steeds moeiliker word om prinsipiële verskille tussen die DA en die ANC te vind. Al hoe meer, so lyk dit, word die DA ’n “ANC-lite”.

As jy ten gunste van die heropening van grondeise is, stem dan vir die ANC of die DA. As jy daarteen is, stem dan vir die VF Plus.

Op bladsy 22 van Manifes stel ons ons standpunt oor grond:

“Die VF Plus is van mening dat daar genoeg grond vir herverdeling beskikbaar is, maar dat administratiewe gesloer vertragings veroorsaak wat tot nadeel van die land is en tot emosionele opwellings lei.

“Die VF Plus se standpunt is dat ongebruikte staatsgrond dadelik aangewend kan word vir herverdeling en dat die beginsel van “vrywillige verkoper, vrywillige koper” daarna gevolg behoort te word.

Op bladsy 6 stel ons onbeskaamd die Christelike geloof en Christelike waardes as ons uitgangspunt: Die opskrif sê: “Die Mens wik maar God beskik.”

Ek haal aan: “Gelowiges wil op alle lewensterreine die Oppergesag van die Drie-enige God erken en Hom gehoorsaam wees.”

Dit beteken ons veg vir: Geregtigheid; Vir Waarheid; Vir Naasteliefde; Vir Respek vir lewe; Vir Vreedsame naasbestaan.

Maar dit beteken ook dat ons veg teen: Morele verval; teen die moord op miljoene onskuldige babas deur die wettiging van Aborsie; Teen nuwe vorme van rassisme en teen diskriminasie.

Met die oog op jou keuse van ’n politieke party weet ek van twee partye in die Parlement, die VF Plus en die ACDP, wat nie skaam is om hulle Christelike oortuiginge in hulle grondwet en manifes volledig uit te spel en in die parlement daaroor te getuig nie.

Pres. Zuma sê die ANC gaan regeer totdat Jesus kom. Geen politieke party kan God en godsdiens vir hulle opeis nie. So 'n tipe aanmerking gee ernstig aanstoot aan gelowiges en grens aan godslatering. Gelowiges weet dat God nie kant kies vir of teen spesifieke politieke partye nie. Hulle weet egter wel dat God kant kies teen korrupsie, teen selfverryking, teen geweld en teen die onderdrukking van minder bevoorregtes. 

Ek het in die parlement aan die president gesê dat die Bybel my leer dat niemand weet wanneer Jesus kom nie. Dit kan more wees, dit kan 7 Mei op stemdag wees. Wat ek wel weet is dat Jesus se koms op geen manier aan die ANC se regeringstyd verbind is nie.

As tweede uitgangspunt sê ons Vryheid is belangrik – maar dan met geregtigheid:

Bladsy 10 van die manifes: “Dit is misleidend om te beweer dat alle Suid-Afrikaners vry is, omdat almal stemreg het. Vryheid is meer as die afwesigheid van beperkings…vryheid is die vermoë om iets as groep te mag doen; die reg om eie besluite oor eie sake te neem en die mag om dit uit te voer. “

Ons sê: “Geen besluite oor ons sonder ons nie”.

We say: “No decisions about us without us” That is the slogan of most minorities in the world today. Is that asking to much?

Die Suid-Afrika wat in 1994 ontstaan het, het muf geraak, vanweë regstellende aksie, marginalisering van minderhede, swak dienslewering, kaderontplooiing, magsvergrype, korrupsie, selfverryking, toesmeerdery, misdaad en so kan ek aangaan. Almal in SA, behalwe die ANC binnekring wat daardeur bevoordeel is, soek ’n land sonder hierdie kenmerke.

Die VF Plus glo dat dit tyd is vir 'n nuwe Suid-Afrika. Die Suid-Afrika van 1994 het misluk. Ons droom van 'n Nuwe Suid-Afrika tot voordeel van al sy mense.

Die resep vir nasiebou die afgelope 20 jaar het nie gewerk nie.

Afrikaanssprekendes, wit en bruin is opsoek na 'n nuwe politieke tuiste. Dit is duidelik uit koerantbriewe, internetgesprekke en telefoonoproepe.

En die rede? Minderhede in Suid-Afrika begin besef dat niemand hulle saak gaan bevorder as hulle dit nie self doen nie. Hulle besef ook dat hulle dit beter kan doen saam met ander minderhede.

Afrikaanssprekendes is moderne mense. Afrikaanssprekendes gaan in 2014 hulle nie ophou of laat betrek by enige oplossing wat nie die toets van billikheid, regverdigheid, grondwetlikheid en nie-rassigheid kan deurstaan nie. Maar — so ’n oplossing moet ook erkenning aan die waarhede van Suid-Afrika gee.

Wat is hierdie waarhede van Suid-Afrika?

Die waarheid is dat ons ’n baie diverse land is met verskillende tale, kulture, godsdienste en geskiedenisbeskouings. Maar ook met waarhede dat ons oor meer as 360 jaar gewoond geraak het daaraan om ekonomies ineengestrengel te wees en van mekaar afhanklik te wees. Dat mense glo dat daar in hierdie groot land 'n plekkie vir ons almal onder die son moet kan wees.

Teen hierdie agtergrond het die VF Plus sy nuwe missie bewoord. ’n Missie wat realisties is en die korrekte en volle waarheid van Suid-Afrika weerspieël.

Die VF Plus se nuwe missie wil 'n droom en ’n ideaal daarstel wat nie net Afrikaners sal motiveer en inspireer nie, maar ook ander minderhede, groepe en soveel moontlik van alle Suid-Afrikaners. Ons glo dat die ANC verslaan kan en moet word en dat hy vervang moet word deur 'n ander regering wat ingestel is ook op dit wat vir ons, sowel as ander minderhede, wesenlik van belang is.

Tans het ons 'n tirannie van die meerderheid sonder 'n sinvolle erkenning van die stem van minderhede. Die bestaan van 'n meerderheid is net een deel van die waarheid van Suid-Afrika. Tans binne die huidige model is alle minderhede en nie-ANC gesindes, gevonnis tot lewenslange gevangenisstraf in 'n oop demokrasie.

Suid-Afrika bestaan uit meer as 50 miljoen individue maar ook uit baie gemeenskappe, minderhede en volke wat deur die verloop van die geskiedenis saam in Suider-Afrika geëindig het.

Ons benodig dringend 'n nuwe staatkundige bestel waarin erkenning gegee word aan die diversiteit van SA as die ware boublokke van 'n ware eenheid in diversiteit – 'n Bestel gebou op respek vir mekaar, sonder diskriminasie en rassisme, met gelyke geleenthede, maar met erkenning van elkeen se eie, sowel as die gemeenskaplike. Dit is die volle waarheid van SA. Soos elders in die wêreld bewys, is hierdie benadering nie in konflik met 'n grondwetlike- of ’n liberale demokrasie nie. Inteendeel, dit word as die nuutste en modernste staatkundige tendense beskryf.

Daarom moet Federalisme, lokaliteit, subsidiariteit en selfbeskikking, soos dit internasionaal voorkom, noodsaaklike boustene van so ’n staatkundige model wees.

Die VF Plus het ’n internasionale studie van ander lande waar verskillende gemeenskappe saam in een land woon, gedoen. België, Switserland, Kanada, Estland, Ethiopië, is maar enkele voorbeelde wat ook by ons kongres verlede jaar oor minderheidsregte bespreek is.

In sommige lande het ’n kultuurgroep net kulturele selfbeskikking – dit is beheer oor taal en kultuurinstellings wat hulle raak.

In ander lande het ’n gemeenskap ’n streek of provinsie waaroor hulle op ’n federale basis beheer het. Die Tamil Tigers in Sri Lanka en die Palestyne veg vir ’n eie staat as deel van selfbeskikking. Uit ons studie is dit duidelik dat daar baie vorme van selfbeskikking en minderheidsregte is.

Bladsy 12 in die manifes: “Die Vryheidsfront Plus is onherroeplik verbind tot die verwesenliking van gemeenskappe, in die besonder die Afrikaner, se internasionaal erkende reg op selfbeskikking, territoriaal en andersins, die handhawing, beskerming en uitbouing van hulle regte en belange, asook tot die bevordering van die reg op selfbeskikking vir alle gemeenskappe in Suid-Afrika gebind deur 'n gemeenskaplike taal- en kultuurerfenis.”

Hierdie is ’n grondwetlike debat oor die toepassing van artikel 235 in die grondwet.

Ons gee dan enkele voorbeelde van wat prakties gedoen kan word. Die VF Plus ondersteun byvoorbeeld die versoek dat verskeie distriksmunisipaliteite soos Pixley ka Seme, Bo-Karoo, Namakwa ens om saam tot ’n kwotavrye sone verklaar te word.

Die voorgestelde kwotavrye sone word aangebied as ’n gesamentlike projek deur en ten bate van alle Afrikaanssprekendes. Afrikaanssprekendes in daardie gebied het genoeg in gemeen om die potensiaal van die streek te ontsluit.

“Bruin Afrikaanssprekendes in die Noord-Kaap het ’n trotse anti-koloniale tradisie met hulle wortels as Khoi, San, Koranna-, Griekwa- en Namavegters, om maar enkeles te noem. Vryheid na 1994 het vir hulle min in die sak gebring. ’n Gemeenskaplike doel kan ons almal tot voordeel strek en die VF Plus sal meewerk om dit te bewerkstellig.”

Daarom is ek dankbaar dat ons van die Khoi-San leiers vandag hier kan welkom heet.

Ek sê ook dankie vir Me Moira Daya Uitvoerende Direkteur: First Nation Indigenous People vir haar vriendelike woorde vanoggend.

Hulle veg vir selfbeskikking en vir eerste nasie status.

Ons help mekaar waar ons kan met gesprekke met die regering. Ek is bly dat hulle aan ons minderheidskonferensie kon deelneem en dat ons so vir hulle ’n geleentheid kon skep om hulle saak in die parlement en voor die wêreld te stel.

Verlede jaar het ek en mnr Zuma gebots oor sy weergawe van grond in Suid-Afrika se geskiedenis. Volgens Jan van Riebeeck se dagboeke het hy in 1652 die Khoi en die San in die Kaap gekry – nie Xhosasprekers nie.

My voorspelling is dat die ANC eendag gaan verloor teen ’n koalisie van minderhede. Dit is waaraan ons tans bou.

Sestien verskillende krisissake word in die manifes behandel. Onderwys; veeltaligheid, Jeugsake, werkskepping, korrupsie, misdaad, polisiëring, plaaslike regering, ens.

Ongelukkig is daar nie tyd om dit alles te behandel nie. Ek gaan net enkele paragrawe voorlees:

Bladsy 25: “Plaasmoorde bly ’n krisis waar die sterftesyfer aantoon dat dit tans gevaarliker is om ’n plaasboer te wees as ’n polisieman. Die VF Plus eis ’n deeglike polisieplan en dat plaasmoorde ’n prioriteitsmisdaad gemaak moet word.”

Bladsy 31: Korrupsie. “Die VF Plus verwerp die huidige stelsel van toekenning van tenders en staatskontrakte. Dit moet vervang word met ’n deursigtige stelsel wat op billike mededinging gegrond is en waardeur korrupsie in alle vorme daarvan uitgeskakel kan word. Dit sluit in dat staatsamptenare op geen wyse tenders kan ontvang of daardeur bevoordeel moet kan word nie.”

Bladsy 30: Omgewingsake: “Die VF Plus verwelkom die toenemende klem op sonkrag… Die VF Plus moedig alle Suid-Afrikaners aan om in dié rigting te beweeg. ’n Sonplaas van veertig vierkante kilometer kan ESKOM se totale vermoë dupliseer. Die VF Plus sien gretig daarna uit en beywer hom daarvoor dat die era van fossielbrandstof verbygaan en deur sonkrag vervang word.”

As jy met die meerderheid van hierdie standpunte saam stem, behoort jy vir die VF Plus te stem.

‘n Ou oom by die ouetehuis sê aan my: “Ja, dit is alles baie mooi. Maar julle kan nie alleen die ANC wen nie. ”

Dit is waar. Die VF Plus kan nie alleen die ANC wen nie. So kan die IVP of Cope ook nie alleen die ANC wen nie

Die DA kan ook nie alleen die ANC wen nie. Die DA het laas 16% stemme gekry teenoor die ANC se 65%. Hulle teiken vir hierdie verkiesing is in die twintig persent. Dit is ver vanaf 50%.

Maar al die opposisiepartye saam, kan die ANC wen.

Samewerking tussen opposisiepartye is noodsaaklik om die ANC se dominante posisie in die Suid-Afrikaanse politiek te beëindig.

Die groot vraag is watter tipe samewerking die beste is om hierdie doel te bereik?

Die DA model is om ander partye in te sluk terwyl die DA steeds sy identiteit behou.

Ons het dit met die OD van Patricia de Lille gesien. Meestal slaag hierdie metode slegs om die leiers te akkommodeer sonder dat die volgelinge in groot getalle die samesmelting steun. Die mislukking van die DA-Agang samesmelting bewys dit. Hierdie DA-insluk van partye maak dat baie anti-ANC stemme verlore gaan van OD- en Agang-lede wat nie daarmee saamstem nie en dan buite stemming bly. Ons durf geen opposisiestemme verloor nie.

Die VF Plus manier is beter. Elke party behou sy waardes en identiteit en kry so maksimaal sy ondersteuners by die stembus om dan in ’n koalisie na die verkiesing met ander saam te werk teen die ANC. Sonder die VF, ACDP en ander partye se samewerking op hierdie wyse in Kaapstad was me. Zille nooit burgemeester in 2006 nie.

Hierdie is ook die wyse waarop die Kollektief vir Demokrasie tussen Cope, die VF Plus, die IVP, die ACDP en ander partye tot stand gekom het. Minderheidsregte wat vir die VF Plus belangrik is, is een van die 20 beginsels waaroor ons saamstem in die Kollektief. Tans vorm ons ’n blok met 58 setels in die parlement.

Hierdie is ’n wen-wen oplossing — wat nou reeds kan werk waar die ANC minder as 50% in sekere provinsies gaan kry.

Dit is dus 'n mite en ’n politieke leuen dat opposisie-eenheid in een enkele politieke party die beste en enigste manier is om die ANC te verslaan.

Wat het ek die jong enkel ma, wat aan my gevra het vir wie om te stem, geantwoord?

Ek het gesê: As Christelike waardes vir jou belangrik is; En as groepsregte en die behoud van jou taal en die ander Suid-Afrikaanse tale vir jou belangrik is, En as jy wil opstaan teen misdaad en korrupsie en as dit vir jou belangrik is dat daar nie in die toekoms teen jou en jou kinders gediskrimineer word net omdat julle nie swart is nie, dan stem jy vir die VF Plus.

Die VF Plus onderneem om daardie waardes in so ’n koalisie van partye in te dra en daarvoor te veg. As jy vir ’n ander party stem vir wie hierdie sake nie so belangrik is nie, word jou stem deur hulle gebruik om in die parlement te kom — maar dan raak jou waardes weg in die groot poel van ander waardes waarvoor hulle staan.

’n Jong Suid-Afrikaner stuur uit die buiteland ’n e-pos aan my. Hy het gelees hoe die VF Plus sedert 2003 veg dat SA burgers in die buiteland mag stem. Hy eindig sy e-pos met: “Hierdie verkiesing gaan ek VF Plus stem — want julle praat nie net nie, julle doen ook.”

Kom ons hou ’n vasvra program soos hulle op televisie maak:

As daar meer tyd was, kon ek nog lank hiermee voortgaan.

Ek dink die jong Suid-Afrikaner in die buiteland is reg toe hy geskryf het: “Hierdie verkiesing gaan ek VF Plus stem — want julle praat nie net nie, julle doen ook.”

Hoe kry ons dit reg in hierdie moeilike tye? Omdat ek gelukkig is om ’n kampioenspan parlementslede, Wetgewerlede en Stadsraadslede saam met my te hê.

Ek het die aantal jare openbare ervaring van die eerste tien name op die VF Plus se kandidatelys bymekaar getel. Dit is meer as 100 jaar politieke ervaring! Nou verstaan u waarom ons nie net praat nie, maar ook gedoen kry? Nou verstaan u waarom ek so trots is op my kampioenspan!

Parlementslede en politieke partye gaan hierdie week afskeidstoesprake in die parlement hou omdat die parlement sluit met die oog op die verkiesing.

Voorsitter, die VF Plus hou nie afskeidstoesprake nie. Die VF Plus is hier om te bly! Ons hou nie afskeidstoesprake nie — omdat ons na die verkiesing terug gaan wees in die parlement met baie meer lede om die onvoltooide debatte en gevegte voort te sit.

Maar dit gaan van u afhang. Daarom vra ek aan elkeen:

Staan saam met die VF Plus op, gaan stem om in hierdie verkiesing getel te word!

Staan saam met ons op en sê genoeg is genoeg ten opsigte van misdaad, moord en korrupsie.

Staan saam met ons op as ons sê ons is moeg vir die wyse waarop deur regstellende aksie teen ons en ons kinders onbillik gediskrimineer word!

Staan op – Stem VF Plus en maak ons sterk om u belange in moontlike koalisies te kan verteenwoordig.

As jy dit gedoen het en ons het saam alles menslik gedoen om ’n beter bedeling vir ons en ons kinders in hierdie land te kry, dan bly die ongelooflike troos in die Bybel in Efesiërs 1 as God sê dat hy alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit.

Daarom kan ons maar net bid: “God ons verstaan nie altyd u planne met ons en met Suid-Afrika nie – maar ons vertrou dat alles in u hand is.”

Ek dank u.

DEEL DIT:

jongste artikels

Van die VF Plus se politieke lessenaar
Dalien Steyn

Meningspeilings en verkiesingsuitslae

Daar is die afgelope ruk byna elke week ʼn nuwe meningspeiling wat voorspel hoe politieke partye in die komende verkiesing gaan vaar.

Die jongste dag-tot-dag-meningspeiling van die Social Research Foundation (SRF) dui daarop dat die ANC nou voorloop in KwaZulu-Natal nadat hy sy groot kanonne ingestuur het om in die provinsie stemme te werf.

LEES MEER
Jongste nuus
Amanda de Lange

Lesufi faal welsynsorganisasies

Die Gautengse premier, Panyaza Lesufi en die LUR vir maatskaplike ontwikkeling, Mbali Hlope, se krisisbestuur om welsynsorganisasies wat nog nie hul diensooreenkomste ontvang het nie

LEES MEER
Wil jy voortgaan in Afrikaans of Engels?

Kies hieronder.

Would you like to continue in English or Afrikaans?

Choose below.