fbpx
Vryheidsfront Plus

Die bouplan vir

gauteng

Suid-Afrika en Gauteng staan ná 30 jaar van swak regering voor ‘n keerpunt.

Daardie keerpunt kan positief wees met die begin van die bou van ’n nuwe en beter bedeling.

Die VF Plus se oproep aan kiesers is om op stemdag in groot getalle op te daag sodat ons kan herstel en bou.

10 Fokusareas vir die herstel van Gauteng

1. Christelike waardes

Die VF plus streef na ‘n politieke bestel waar Christelike waardes geld en gekenmerk word deur die beginsels van geregtigheid, waarheid, naasteliefde, respek vir lewe, lojaliteit en ‘n vreedsame naasbestaan.

Vryheid vir al die mense van Gauteng. Vry van werkloosheid, armoede, dwelms, onstabiliteit en ook vryheid om oor eie taal-en kultuurerfenis te beskik.

2. Die daarstelling van ‘n koalisieregering in Gauteng

Die ANC kon in die 2019-algemene verkiesing slegs ‘n een setel-meerderheid in die provinsiale wetgewer behaal. In die 2021-verkiesing kon die ANC ook nie ‘n volstrekte meerderheid in die drie Gautengse metrorade en in een plaaslike munisipalilteit behaal nie.

Die VF Plus sal soos in die Tshwane-metro en ander stadsrade ook ‘n bydrae lewer om ‘n koalisieregering op provinsiale vlak daar te stel om Gauteng te herstel en te bou.

Die VF Plus onderneem ook om republikeinse beginsels in ‘n Gautengse koalisie in te dra.

Provinsiale funksies sal nie deur die regering alleen vervul word nie, maar deur ‘n veelvoud van kleiner en groter strukture wat elk ‘n deel van die verantwoordelikheid opneem.

Die gevestigde belange van gemeenskappe, groepe en organisasies wat spontaan tot stand kom om aan hul onderskeie strewes gestalte te gee, sal ‘n waardevolle rol vervul.

3. Herstel die ekonomie en bou welvaart in Gauteng

Gauteng is die ekonomiese hartland van Suid-Afrika met 31 sent uit elke rand wat in dié provinsie verdien word en het naas Suid-Afrika as geheel, Egipte en Nigerië, die vierde grootste ekonomie in Afrika.

Die provinsie beleef soos Suid-Afrika tans ’n ekonomiese krisis vanweë swak beleid, wanbestuur en vergrype van die ANC-regering.

Volhoubare ekonomiese groei in die provinsie is slegs moontlik indien betroubare elektrisiteitsvoorsiening herstel word, infrastruktuur opgegradeer en gebou word en dienslewering in plaaslike regering en provinsiale regeringsdepartemente effektief geskied.

4. Herstel van krag -en watervoorsiening

Onbetroubare krag-en watervoorsiening in ‘n dig bewoonde en geïndustrialiseerde provinsie soos Gauteng het ‘n negatiewe invloed op ekonomiese ontwikkeling, verkeersvloei en die lewensgehalte van inwoners.

Plaaslike owerhede en huishoudings sal onafwendbaar toenemend steun op die gebruik van alternatiewe energie.

Swak tot geen onderhoud aan waterinfrastruktuur deur plaaslike owerhede en die provinsie, is verantwoordelik vir grootskaalse lekkasies en watervermorsing.

Die VF Plus sal deur ‘n koalisieregering toesien dat die bestaande waterinfrastruktuur van die provinsie onderhou, uitgebou en effektief bestuur word en dat die geïntegreerde ontwikkelingsplanne van plaaslike regerings en van Randwater nougeset gekontroleer word om beplanning vir voldoende watervoorsiening te verseker.

Geen verdraagsaamheid teenoor wanbetalende munisipaliteite en regeringsdepartemente nie.

5. Skep ‘n veilige en misdaadvrye leefruimte

Die vlak van misdaad in Gauteng is onaanvaarbaar terwyl ernstige misdaad reeds buitengewone afmetings aangeneem het.

‘n Onveilige Gauteng ontmoedig beleggings. ‘n Uittog van kundigheid vind plaas en misdaadsindikate gedy.

Dit is tot nadeel van Gauteng dat topposte in die Suid-Afrikaanse Polisiediens onder die ANC politieke aanstellings van buite die polisie is.

Die VF Plus eer polisielede wat hul werk getrou en vreesloos doen, ongeag swak omstandighede en vooruitsigte.

Daarteenoor verwerp die party die gedrag van polisielede – veral ontplooide kaders – wat hulself as maghebbers en verhewe bo die reg beskou.

Dit is van kardinale belang dat die effektiwiteit van misdaadintelligensie om misdaad te voorkom, verbeter word.

Die oplossing tot die gebrekkige polisiëring in Gauteng kan gevind word binne die institusionalisering van doeltreffende polisiëring.

Ondoeltreffende polisiëring lei daartoe dat landsburgers vir ‘n basiese owerheidstaak met nábelaste geld self moet betaal deur van private veiligheidsdienste gebruik te maak.

Beter verspreiding en aanwending van hulpbronne binne die provinsie sal verbeterde resultate lewer.

6. Gehalte onderwys en vaardigheidsontwikkeling

Gauteng se onderwysdepartement kon die afgelope 30 jaar nie daarin slaag om genoeg nuwe skole te bou om ‘n aanvaarbare verhouding tussen die aantal leerders en onderwysers te bewerkstellig nie.

Die ANC-regering het eerder op bestaande suksesvolle skole gefokus en hulle verder onder druk geplaas met die toelatingsstelsel.

Die bou van nuwe skole moet prioriteit geniet.

Die VF Plus stel ‘n stelsel van ouer- en gemeenskapsgedrewe moedertaalonderwys voor. Gemeenskappe moet in staat gestel word om met owerheidsbystand gemeenskapskole te vestig.

7. Erken diversiteit en bevorder kuns en kultuur

Gauteng word gekenmerk deur ‘n kosmopolitaanse veelheid van kulture en tale met Afrikaans as die derde grootste taal naas Zoeloe en Engels.

Die Vryheidsfront Plus is onherroeplik verbind tot die verwesenliking van gemeenskappe, in besonder die Afrikaner se internasionaal erkende reg op selfbeskikking, territoriaal en andersins, die handhawing, beskerming en uitbouing van hul regte en belange, asook tot die bevordering van die reg op selfbeskikking vir alle gemeenskappe in Suid Afrika gebind deur ‘n gemeenskaplike taal- en kultuurerfenis.

8. Gesondheidsorg- en maatskaplike ontwikkeling

Gesondheidsorggeriewe in Gauteng is op die rand van ineenstorting weens swak beplanning en projekbestuur met die Life Esidimeni-tragedie nog vlak in geheue.

Onwettige immigrante, beurtkrag en ‘n ontoereikende begroting plaas die 238 openbare gesondheidsorggeriewe wat hospitale, klinieke, lykshuise en sorgsentrums insluit, nog verder onder druk.

Maatskaplike steun en ontwikkeling in Gauteng verkeer onder druk, hoofsaaklik weens armoede, ongelykheid,

werkloosheid, onvoldoende behuising, hoë misdaadsyfers, swak onderwys -en vaardigheidsontwikkeling, swak gesondheidsorg, swak regeringsbeleid en korrupsie.

Maatskaplike nood is die onafwendbare resultaat van die onvermoë van die Gauteng-regering om die provinsie ingevolge sy grondwetlike mandaat te bestuur en die ekonomie te laat groei.

Gauteng se regering moet daarom op 29 Mei 2024 vervang word.

9. Effektiewe Plaaslike regering

Die agteruitgang van plaaslike owerhede in Gauteng moet dringend gestuit word.

Plaaslike regering is die basis van regering en werk saam met onder meer buurtwagte, brandverenigings en skoolbeheerliggame om ‘n gemeenskap die beste te rig en te dien. Slegs dit wat plaaslik onuitvoerbaar is, moet volgens die beginsel van subsidiariteit na ‘n hoër vlak oorgedra.

Dienslewering moet nader aan grondvlak geneem word en metrorade moet kleiner gemaak word waar ‘n volhoubare belastingbasis bestaan en subrade ingestel word.

Die provinsiale regering moet ingryp met kundige bystand om sukkelende plaaslike owerhede op die herstelpad te plaas.

10. Infrastruktuur, paaie en behuising

Geboue onder Gauteng se provinsiale beheer is in die algemeen in ‘n swak toestand en die diensleweringsinfrastruktuur van plaaslike owerhede vervalle.

Gauteng se geïntigreerde padnetwerk is instrumenteel daartoe om die ekonomiese hartland van Suid-Afrika met ander provinsies en lande in Afrika te verbind.

Die meer as 5 miljoen geregistreerde motors op Gauteng se paaie wat 38.42% van die totale aantal geregistreerde motors in Suid-Afrika uitmaak, veroorsaak massiewe verkeersknope en oorvol paaie belemmer verkeersvloei.

Die vrugtelose uitgawe en skuld wat die Gautengse e-tolstelsel tot gevolg gehad het sedert die aanskakeling daarvan in 2013, is van meet af deur die VF Plus beveg. Padonderhoud kan meer koste-effektief deur die instel van ‘n plaaslike brandstofheffing gefinansier word.

Die VF Plus sal hom beywer vir die instandhouding en uitbreiding van ‘n meer effektiewe openbare vervoerstelsel wat spoor-en busvervoer insluit; ook vir die daarstelling van ‘n volhoubare behuisingsprojek wat voldoen aan geïntegreerde ontwikkelingsplanne wat belyn is met die ondersteuningsvermoë van plaaslike regering.

Wil jy voortgaan in Afrikaans of Engels?

Kies hieronder.

Would you like to continue in English or Afrikaans?

Choose below.