fbpx
Freedom Front Plus
Search
Freedom Front Plus

Tweede Lesingsdebat: Onderhoudswysigingswetsontwerp

This Bill, that serves to bring justice to maintenance matters pending the finalization of the South African Law Reform Commission’s review, is a welcome change to the current maintenance system.

Daar is geen twyfel dat die onderhoudstelsel soos dit tans daar uitsien gebrekkig is nie. Geskeide persone, veral vrouens wat dikwels die kinders uit die vorige huwelik moet versorg, staar geweldige ontberings in die gesig indien onderhoud nie betaal word nie. Hierdie mense is magteloos in die aangesig van ‘n vorige gade wat bloot net nie sy of haar onderhoudsverpligtinge nakom nie. Hierdie mense het dan ook gewoonlik nie die vermoë om ‘n prokureur te nader vir regshulp nie.

The result of non-payment of maintenance is in effect to visit a double tragedy on the children. Not only are they witness to the break-up of the family structure with all of its ill effects, but they must now face the prospect of a lack of income and further animosity and strife between their parents. As the state sanctions the institution of marriage and is tasked with protecting the interests of children by virtue of its human rights obligations in terms of the Constitution, it is also incumbent upon the state to an effective and equitable legal system whereby the broken family’s interests must be protected.

Alhoewel die meeste van die wetswysigings tegnies van aard is om effektiwiteit te verhoog, is daar wel een wysiging wat probleem kan skep. Dit handel oor die moontlikheid wat geskep word om ‘n wanbetaler te swartlys. Daar is nie probleme met die beginsel om iemand op die wyse te dwing om sy of haar verantwoordelikheid na te kom nie, maar dit kan wel onbedoelde gevolge hê, soos dat die wanbetaler probeer aansoek doen om ‘n klererekening vir sy kinders en geweier word of aansoek wil doen om ‘n lening vir skuldkonsolidasie om sodoende sy finansiële verpligtinge na te kom, maar geweier word.

It would, therefore, be prudent to allow for a system whereby the defaulter can apply to have his name removed from the blacklist if any accounts are opened or debt created that would be to the advantage of the ex-spouse and children. It is our hope that the South African Law Commission will relook this matter.

Dit is duidelik dat die wetsontwerp poog om ‘n billike balans te handhaaf tussen die belange van die aansoeker om onderhoud en die ander partye betrokke, soos die werkgewer van die onderhoudsbetaler asook die onderhoudsbetaler self. Dit is insiggewend dat ‘n verstekvonnis net gegee kan word indien daar duidelik aangetoon kan word dat die ander party werklik bewus was van die verrigtinge en willens en wetens dit nie bygewoon het nie.

It is not every day that one can debate a relatively non-contentious bill in parliament. We wish to thank all of the MP’s who worked on this Bill and are looking forward to a renewed and even better version after the Law Commissions final report.

I thank you Speaker.

SHARE THIS:

RELATED POSTS

Wil jy voortgaan in Afrikaans of Engels?

Kies hieronder.

Would you like to continue in English or Afrikaans?

Choose below.