Lesingsdebat: Mediese Innovasie-Wetsontwerp / Reading Debate: Medical Innovation Bill

2017-11-28
Adv Anton Alberts

Speaker/ Adjunk-Speaker/ Voorsitter

This Bill is the culmination of work initiated by the late honourable Mario Oriani-Ambrosini. He was a fearless thinker and new that answers for our existential problems are to be found beyond the daily paradigms of our existence. It is unfortunate that the Bill is only now given birth to by Parliament. Perhaps, had we acted earlier to seek answers to our vexing questions on healing, honourable Oriani-Ambrosini would have been with us today to celebrate the saving of so many other lives.

Ek het voorheen in ‘n debat die kwessie aangeraak oor die gebrek aan mediese navorsing in sekere velde omdat dit eendersyds ‘n taboe sou wees en andersyds omdat daar nie eintlik finansiele voordele daarvoor sou wees nie. In talle gevalle dui informele getuienis op die waarde van ‘n bepaalde remedie, maar omdat geen of min navorsing daaroor bestaan, word dit eenvoudig geignoreer, of nog erger as kwaksalwery afgemaak. Op die wyse word mediese innovasie beperk en bly ons vasgevang in die paradigma voorgeskryf deur die groot farmaseutiese reuse van die wêreld. Daarmee word nie gesê dat die farmaseutiese bedryf nie mediese oplossings bied nie, maar dat hulle denkraamwerk nie alle wysheid in pag het nie. Ons moet dus ook dapper genoeg wees om deur daardie paradigmas te breek. Dis presies die pad wat die Agbare Oriani-Ambrosini vir ons voorberei het.

This Bill gives credence to the mantra that the ‘absence of evidence is not evidence of absence’. Scientifically we should not be deterred by governmental and corporate agendas on what research should be performed, especially if people’s quality of life and more importantly, their lives are at stake. We are, therefore, of the view that this Bill takes us a few steps forward in facilitating medical research that otherwise would not have taken place.

Die wetsontwerp bevestig ook die outonomiteit van die individu om self te besluit watter medisinale ingrypings hy of sy wil toelaat, veral as dit gaan oor pynbehandeling en die moontlikheid om mens se lewe te red.

Ons is groot dank verskuldig hiervoor aan die Agbare Mario Oriani-Ambrosini.

Dankie Voorsitter.

 


Het jy dit interessant gevind? Deel dit!