Wapens en dwelms in skole stel die veiligheid van leerders en onderwysers in gevaar

2019-10-03
Jean Kriek

Die oënskynlike toename van wapens en dwelms in skole kan nie langer deur die Gautengse departement van onderwys geïgnoreer word nie

In die jongste voorval het ‘n senior lid van die Johannesburgse metropolisie tydens ‘n klopjag by ‘n sekondêre skool in Doornkop vyf messe, dagga, dwelms en ‘n moersleutel by leerders gevind.

Twee leerlinge van ‘n tegniese skool in Soweto het ook onlangs poseer vir ‘n foto waar een ‘n 9mm-pistool vashou.

Hierdie tipe optrede deur leerders kan nie langer geduld word in ‘n samelewing waar dissiplinehandhawing by skole ‘n omvangryke probleem is nie.

Die nakoming van die SA Skolewet waar van skoolbeheerliggame verwag word om dissipline uit te oefen soos in die gedragskode omskryf word, het ‘n nuttelose dokument by baie skole geword.

Daar word nou van die polisie verwag om gereelde klopjagte by skole uit te voer omdat onderwysers en mede-leerlinge in vrees lewe.

Ouers word versoek om deel te neem aan ‘n demokratiese skoolbeheerstelsel en verantwoordelikheid te neem vir hul kinders se optrede op en buite die skoolterrein.

Die jeug is die toekoms van die land en Suid-Afrika kan nie langer wegkyk van die ongedissiplineerdheid van die jeug nie.

Elke jongmens het ‘n verantwoordelikheid om ekonomiese vooruitgang vir almal wat hier woon en werk te verseker.

 

JeanKriek

Het jy dit interessant gevind? Deel dit!