Vlak van subsidiëring van staatsbystand vir hulpbehoewendes onvolhoubaar (Debat in NRP)

2022-09-22
Fanie du Toit

Die vlakke van die subsidiëring van basiese dienste vir hulpbehoewendes, tesame met al die ander welsynstoelaes en gratis dienste, is onvolhoubaar met die huidige stand van die land se ekonomie.

Net die ontvangers van kinderbystand-toelaes het toegeneem van 150 000 in 2000, tot 10 miljoen in 2011 en die getalle groei steeds.

Dit is geen prestasie nie, maar eerder ʼn bewys van mislukte ANC-beleid wat die ekonomie só vernietig het dat die getal werklose Suid-Afrikaners jaarliks vermenigvuldig.

Ná bykans drie dekades onder ANC-bewind staan die werkloosheidskoers tans konserwatief op 33,9% vanaf 20,5% in 1994.

ʼn Verdere faktor wat die getal staats-afhanklikes opjaag en die staatskas uitput, is die kultuur van nie-betaling van dienste wat die ANC onder Suid-Afrikaners laat posvat het.

Dit het onder meer daartoe gelei dat ʼn groot aantal mense wat nie daarvoor kwalifiseer nie, as hulpbehoewendes by munisipaliteite en staatsinstellings gaan registreer het om gratis dienste te bekom.

Dit is opmerklik dat ANC-beheerde munisipaliteite telkens, veral in verkiesingsjare, veldtogte loods om hulpbehoewendes vir maatskaplike voordele geregistreer te kry.

Selfs die adjunk-president, David Mabuza, het in 2019 uitgewys dat dié praktyke lei tot die erodering van munisipale belastingbasisse met gevolglike werksverliese en swak dienslewering.

Akademici het ook reeds in verskeie artikels daarop gewys dat dit blyk dat die ANC maatskaplike toelaes en bystand aanwend om steun by die stembus onder armes te verseker.

Hierdie praktyke skep afhanklikheid van die staat en ondermyn die waardigheid en moreel van die ontvangers.

Die VF Plus steun ʼn verantwoordelike, volhoubare maatskaplike vangnet vir hulpbehoewendes met die fokus op die waardigheid en ontwikkeling asook sorg en maatskaplike vooruitgang van die ontvangers.

Nie ʼn stelsel waar weerlose mense deur die ANC-regering in ʼn dwingelandy van afhanklikheid en armoede vasgevang word nie.

Dit is noodsaaklik dat die ANC-regering afsien van sy sosialistiese beleide wat net sy party-politieke belange vooropstel, en ʼn ekonomiese beleid instel wat beleggings lok, ekonomiese groei aanwakker en waardige werkgeleenthede vir die land se inwoners verseker.

Só sal ook seker gemaak word dat die land volhoubaar en bekostigbaar kan omsien na dié inwoners wat werklike nood ervaar.

Alle Suid-Afrikaners verdien ʼn waardige bestaan, weg van die ANC.


Het jy dit interessant gevind? Deel dit!