Veelpartyregerings is die oplossing vir korrupsie, magsvergrype en swak bestuur

2017-10-04
Wouter Wessels

Veelpartyregerings is die enigste wyse waarop korrupsie, magsvergrype en swakbestuur voorkom en regering behoorlik verantwoordbaar gehou kan word, het Wouter Wessels, VF Plus-LPW in die Vrystaatse Wetgewer, Woensdag gedurende ʼn sitting van die Huis gesê.

Wessels het gesê dat wanneer een party met ʼn meerderheid regeer, daardie party kan maak en breek soos hy wil, sonder om behoorlik verantwoording te doen aan die Suid-Afrikaanse gemeenskap.

“Misdaad, magsvergrype en korrupsie deur die regerende party, soos in die geval van die Vrede Suiwelprojek wat meer as R500 miljoen gekos het, ʼn Gupta-troue befonds het, maar nie ʼn bloue duit aan begunstigdes uitbetaal het nie, asook die Ramkraalprojek waar die Vrystaatse regering R120 miljoen betaal het vir ʼn Wetgewergebou en niks in ruil daarvoor ontvang het nie, is enkele maar sprekende voorbeelde van sodanige vergrype van die meerderheid.

“Veelpartyregerings waar ʼn land deur koalisies en samewerkingsooreenkomste regeer word is die antwoord op Suid-Afrika se korrupsie- en bestuursprobleem.

“Wanneer ʼn land deur verskeie partye regeer word wat nie een ʼn meerderheidsetels het nie, sal sodanige partye mekaar monitor. Daar sal veel minder magsvergrype plaasvind, omdat geen munisipale raad, wetgewer of selfs die parlement besluite sal kan deurdruk of stoomroller na gelang van die regerende party se beleid of ideologie nie.

“ʼn Enkele regerende party sal ook nie sy korrupte leierskap sonder ʼn meerderheid kan beskerm nie.

“Suid-Afrika bestaan uit ʼn wonderlike samestelling van verskillende taal-, kultuur- en godsdiensgemeenskappe. Om werklik gevolg aan die gees, strekking en oogmerke van die Grondwet te gee, moet hierdie verskillende gemeenskappe se belange op gelyke grondslag in die regering gedien word. ʼn Party wat hom slegs vir die meerderheid beywer kan dit nie doen nie,” het Wessels gesê.


Het jy dit interessant gevind? Deel dit!