Bekendstelling van die VF Plus se kandidate vir die 2014-verkiesing

2014-03-20
Dr Pieter Mulder

The “new South Africa” which came into being in 1994, has failed due to affirmative action, job-losses as a result of transformation, marginalisation of minorities, poor service delivery, poor management, incompetence, cadre deployment, nepotism, political appointments, lust for power, abuse of power, corruption, fraud, self-enrichment, cover-ups, incompetence, crime, farm murders, populism and ideological obsessiveness.

Everyone in South Africa, apart from the ANC’s inner circle who has been advantaged by it, wants a country without these features.

What is the whole truth about South Africa?

The truth is that we have a very diverse country.

South Africa is a nation of more than 50 million individuals but also one of many communities, minorities and peoples. Eleven official languages, 31 cultures different religions, etc. who throughout history had ended up together in South Africa.

The correct point of departure is that South Africa should be a community of happy communities and of happy individuals.

We urgently need a dispensation in which recognition is given, not only to the individuals in our country but also to the communities, the minorities and diversity of South Africa as the real building blocks of true unity in diversity. A dispensation built on respect for each other, without discrimination and racism, with equal opportunities, but with recognition of each one’s own, as well as the commonality. This is the whole truth about South Africa. As is the case elsewhere in the world, this approach is not in conflict with a constitutional or liberal democracy. To the contrary, it is described as the latest and most modern constitutional trends.

That is why federalism, locality, subsidiarity and self-determination, as it is practiced internationally should be essential building blocks of such a constitutional dispensation.

Against this background, the FF Plus has re-worded its mission. A mission which is realistic and reflects the correct and whole truth about South Africa.

The FF Plus’ new mission wishes to establish a dream and an ideal which will motivate and inspire not only Afrikaners but also other minorities, groups and as many South Africans as is possible.

Teen hierdie agtergrond het ons sedert die herloodsing van die VF Plus einde Augustus verlede jaar uitbeweeg na Afrikaanssprekendes in ander politieke partye, Afrikaanssprekendes in kultuur organisasies asook na ander minderhede in Suid-Afrika.

Deel van hierdie uitbeweeg was die baie geslaagde konferensie wat die VF Plus verlede jaar November in die parlement aangebied het oor minderheidsregte. Daar het twee internasionale kundiges oor minderheidsregte en verskeie vooraanstaande akademici van Suid-Afrika opgetree. Ons het ook so die geleentheid geskep vir ander minderheidsgroepe om hulle probleme te lig en te verduidelik waarom hulle vervreemd voel in die sogenaamde “nuwe Suid-Afrika” Van hierdie groepe, soos die Khoi en San, het dan ook die bekendstelling van ons manifes in Pretoria bygewoon en ’n dankboodskap aan die VF Plus oorgedra.

Wat u vandag hier voor u sien is die resultaat van daardie herloodsing en uitreik na ander deur die VF Plus. Hierdie kandidate kom uit die VF Plus maar ook uit ander politieke partye en uit die breër kultuurgemeenskap.

In totaal stel die VF Plus 415 kandidate op nasionale vlak en in al nege provinsies. Slegs 13 partye neem nasionaal en in al nege provinsies deel.

Ons deel die name en ’n kort CV van die eerste 25 kandidate op ons nasionale lys hier uit. Enkele van die 25 kandidate is vandag hier teenwoordig. Ek stel hulle graag bekend:

Net onder die eerste tien lede op die Vryheidsfront Plus se nasionale kieslys spog die party met ver meer as ’n honderd jaar se formele ondervinding in die Suid-Afrikaanse politiek op parlementêre vlak. As tweede en derde vlak regering bygetel word, is dit oor die 150 jaar.

Van die eerste 25 kandidate het 10 of 40% parlementêre- of wetgewer-ervaring. Dit verseker kontinuïteit. Van die eerste 25 het 13 (meer as 50%) plaaslike bestuurservaring as raadslede. Maar daar moet ook vernuwing kom en daarvoor is byvoorbeeld ons nasionale jeugleier, mnr. Wouter Wessels nr 4, die Vrystaatse jeugleier, me. Tammy Breedt 16 en die voormalige jeugleier, Jan van Niekerk 25ste op die lys.

Akademiese kwalifikasies is nie alles nie maar ons daag enige ander party uit om ons daarmee te wen. Meer as 50% van die VF Plus kandidate is gegradueerdes. Van die eerste tien kandidate het vyf doktorsgrade.

Op die lys is landbouspesialiste soos dr. Lourie Bosman en Werner Weber; regspraktisyns en regsgeleerdes soos mnr. Pieter Vorster en dr. Corné Mulder; kommunikasie en kultuurspesialiste soos mnr. Niekie van den Berg en myself; verdediging en intelligensie spesialiste soos dr. Groenewald en mnr. Theo Coetzee wat ook ’n kundige op finansiële gebied en spesifiek kredietbestuur is; mnr. André Fourie, wat minister van streek-en grondsake was; adv. Anton Alberts wat die Transnet-pensioensaak aanhangig gemaak het, en so kan ek aangaan. Kyk maar self na die verkorte CV’s.

Ek is as leier baie trots op hierdie kampioenspan wat soveel praktiese kundigheid op baie terreine, as ’n wenspan, aan voornemende kiesers bied.

Hierdie ervaring en kundigheid, gekoppel aan die geesdrif en vars denke van sy jonger lede, word met vrug aangewend om te wys dat die VF Plus nie net relevant is in ’n veranderde Suid-Afrika nie, maar dat die party op vele terreine die voortou neem om antwoorde en oplossings te bied veral waar samewerking en die regte van minderhede ter sprake is.

Die VF Plus weet dat hy ’n wenspan met die regte oplossings en antwoorde het om Suid-Afrika met die hulp van ander rolspelers en die Kollektief vir Demokrasie weer ’n veilige hawe vir al sy inwoners te maak.

 

Kontaknommers: 082 674 6670 / 083 419 5403


Het jy dit interessant gevind? Deel dit!