Wet oor gesondheidsinstituut is goed op papier, maar VF Plus het bedenkinge oor sommige aspekte

2020-02-25
Philip van Staden

Die Wetsontwerp op die Nasionale Openbare Gesondheidinstituut van Suid-Afrika hou groot voordele in, maar die VF Plus het bedenkinge oor verskeie aspekte soos die feit dat die minister die instituut se raadlede self kan aanstel.

Die wetsontwerp het dit ten doel om koördinering te laat plaasvind tussen die nasionale instituut vir oordraagbare siektes, die nasionale instituut vir nie-oordraagbare siektes, die nasionale kankerregister en ander rolspelers.

Sodanige koördinering kan daartoe bydra om vroegtydig bewus te raak van ʼn siekte soos veroorsaak deur die koronavirus in Suid-Afrika en om betyds daarteen op te tree. Sinvolle samewerking en interaksie sal ʼn vereiste wees om die nodige resultate te verkry en die wetsontwerp stel dit ten doel.

Aandag moet geskenk word aan die kommer van CANSA oor die kankerregister. Dit is bekend dat die register nie op datum was nie en nie behoorlik aangewend is nie. Die VF Plus hoop hierdie probleem sal wel aandag geniet.

Die VF Plus se kwelpunte oor die Wetsontwerp is die volgende:

1. Die instituut mag nie nog ʼn staatsentiteit word soos voorsiening gemaak word in Artikel 2 van die wetsontwerp nie.

2. Die magte van die minister om lede van die raad aan te stel, soos vervat in Artikel 5 van die wetsontwerp, is problematies. Die magte en bevoegdhede moet eerder nie in een persoon rus nie, maar in ʼn breër belangegroep.

3. Sal daar na môre se begrotingsrede van die minister van finansies genoeg geld in die departement van gesondheid se rekening wees om hierdie instituut te laat realiseer?

Die parlement se portefeuljekomitee vir gesondheid sal die departement van gesondheid fyn moet monitor rakende die implementering van die instelling.


Kontaknommer: 060 556 4347

PhilipVanStadenGesondheid

Het jy dit interessant gevind? Deel dit!