VF Plus verwelkom uitvoerende burgemeester van Govan Mbeki se bedanking

2020-10-29
Aranda Nel-Buitendag

Die VF Plus verwelkom die bedanking van die uitvoerende burgemeester, Thandi Ngxonono, van die Govan Mbeki-plaaslike munisipaliteit (Bethal, Charl Cilliers, Embalenhle, Evander, Kinross, Leandra, Secunda, Trichardt) en die ontbinding van haar hele burgemeesterskomitee. Die party is van mening dat indien ‘n burgemeester strafregtelike oortredings begaan het, 'n bedanking alleenlik nie voldoende is nie.

Die oortreder moet ontslaan word en mag nie toegelaat word om as gewone raadslid te dien nie. Die VF Plus sal daarop aandring dat die korrekte dissiplinêre stappe gevolg word.

‘n Forensiese ondersoek na bewerings teen senior amptenare in die munisipaliteit het wanbesteding van fondse, korrupsie, wanprestasie en politieke inmenging blootgelê, asook bevindings van 'n reeks oortredings van verskillende munisipale wette, prosedures in die verskaffingsketting en verkrygingsregulasies.

Die ANC-meerderheid het, ondanks die VF Plus se teenkanting, versoek dat 14 dae toegestaan word om 'n nuwe uitvoerende burgemeester en burgemeesterskomitee aan te wys.

Eers daarna kan 'n "aksieplan" bespreek word oor hoe die aangestelde raadskomitee die betrokke politieke ampsdraers, munisipale bestuurder, lede van die uitvoerende raad en amptenare die geleentheid sal gee om hul saak te stel.

Na die VF Plus se mening moet die raadskomitee wat aangewys gaan word, om die bewerings te ondersoek, bestaan uit proporsionele verteenwoordiging van alle politieke partye wat in die raad verteenwoordig is.

Belastingbetalers se geld en welwillendheid is deur die munisipaliteit misbruik en dit is tyd om ontslae te raak van hierdie oortreders.


Navrae:082 795 8895‬ / 076 687 2830

KorrupsieArandaNelBuitendagBurgemeesterGovanMbekiMunisipaliteit

Het jy dit interessant gevind? Deel dit!