VF Plus maan ANC-speaker in JB Marks om te verseker dat nuwe begroting dringend tydens spesiale raadsvergadering voorgelê word vir goedkeuring

2022-06-24
Matthys van Tonder

Die VF Plus in die JB Marks-plaaslike munisipaliteit (Potchefstroom en Ventersdorp) het die speaker, Moithoesi Dassie, weer versoek om ʼn dringende spesiale raadsvergadering te hou oor die nuwe jaarlikse begroting.

Hierdie versoek volg op ʼn vroeëre skriftelike versoek waarin die gevolge vir die nié-nakoming van die wetlik voorgeskrewe prosedures vir die aanvaarding van ʼn nuwe begroting duidelik uiteengesit is.

Dit sluit onder meer in dat die munisipale raad moet ontbind indien ʼn nuwe begroting nie op ʼn behoorlike wyse voor 1 Julie goedgekeur word nie.

Die ANC-beheerde JB Marks-munisipaliteit sal dan weereens onder administrasie geplaas word met verdere ontwrigting van reeds gebrekkige dienslewering.

Die gesloer en klaarblyklike onreëlmatighede wat die begrotingsproses tot dusver gekenmerk het, dui òf op erge onbekwaamheid in die munisipaliteit, òf op politieke agendas van faksies in die munisipale raad en administrasie.

Dit is duidelik dat die belange van JB Marks se gemeenskap byna geen gewig dra onder die ANC-leidsliede in die raad en munisipale administrasie nie.

Hierdie optrede van die ANC in die munisipaliteit, en die risiko’s wat daardeur vir die munisipaliteit en gemeenskap geskep word, is aanduidend van die vlak van die roekelose omgang van die ANC met gemeenskapsbelange.

Indien die ANC daarop sou aandring dat die begroting eers op 30 Junie behandel word, kan die geringste politieke of proseduriële ontwrigting in die munisipale raad die proses ontspoor ten koste van die hele gemeenskap.

Die inwoners van Potchefstroom en Ventersdorp verdien beter as die ANC.

BegrotingJBMarksMunisipaliteitPotchefstroomVentersdorp

Het jy dit interessant gevind? Deel dit!