VF Plus in Drakenstein veg die Afrikaanse taalstryd

2022-06-27
André Fourie

Tydens die aanloop van die 2021-munisipale verkiesing was dit duidelik dat Engels as die gebruikstaal in die DA-beheerde Drakenstein-plaaslike munisipaliteit (Gouda, Paarl, Saron, Wellington) verklaar is.

Vanaf die eerste raadsvergadering in November 2021 het die DA-speaker, Koos le Roux, volhard daarmee dat almal slegs Engels moet praat.

Die VF Plus het volhard met Afrikaans terwyl die DA-burgemeester, sy burgemeesterskomitee en raadslede volhard het met Engels.

Ingevolge Artikel 6 van die Grondwet is dit duidelik ongrondwetlik en in besonder Artikel(3)(b) wat aan munisipaliteite die volgende voorskryf: “Munisipaliteite moet die taalgebruik en voorkeur van hul inwoners in ag neem.” In Drakenstein se geval is 70% van die inwoners Afrikaanssprekend.

Die laaste strooi was die burgemeester se begrotingstoespraak in Engels wat moeilik verstaanbaar was.

ʼn Burgemeesterskomiteelid, wat ʼn raadslid wat Afrikaans gepraat het in Afrikaans geantwoord het, is deur die speaker opdrag gegee om Engels te praat.

Die VF Plus sal volhard om op te staan teen die miskenning van Afrikaans as een van die elf grondwetlike landstale asook een van die drie grondwetlike tale vervat in die Wes-Kaapse Grondwet: Afrikaans, Engels en isiXhosa.

Die VF Plus dring daarop aan dat tolke aangestel word om dit vir alle raadslede moontlik te maak om aan raadsittings deel te neem in die keuse van hulle taal.

Die VF Plus sal aanhou veg vir die gelyke grondwetlike beregtiging van Afrikaans.

AfrikaansDrakensteinMunisipaliteitAndreFourie

Het jy dit interessant gevind? Deel dit!