President kan ag slaan op VF Plus-voorstelle oor optrede teen geslagsgeweld

2019-09-06
Tammy Breedt

Terwyl geslagsgeweld teen vroue toeneem, is die ANC oënskynlik van mening dat nóg planne, taakspanne, slagspreuke en berade die antwoord op die probleem is.

Die VF Plus kan vandag aan president Cyril Ramaphosa sê planne alleen sal nie help nie. Daadwerklike optrede en konkrete voorstelle is nodig en die VF Plus kan die regering help daarmee.

In die party se Verkiesingsmanifes 2019 is geslagsgeweld en geweld teen vroue en kinders in die algemeen geïdentifiseer as ʼn krisissituasie in die land wat omvattend behandel moet word.

Die party doen voorstelle aan die hand wat die probleem sonder verwyl kan aanspreek sonder dat die regering verdere tyd en onnodige geld hoef te mors op gesprekke en berade om planne te beraam wat reeds bestaan.

Dit is bekend dat die regering reeds ʼn taakspan daargestel het om voorstelle aan die hand te doen. Dié taakspan benodig egter groter befondsing om sy werk te kan doen. Die VF Plus sien dit as ʼn onnodige vermorsing van tyd en belastinggeld.

Enkele voorstelle van die president waarmee die VF Plus wel saamstem, die opdatering van ʼn register van persone wat aan geslagsgeweld skuldig bevind is en die bekendmaking van die name, die opponering van borgtog aan geslagsgeweldenaars, die voorstel dat lewenslange vonnisse opgelê moet word en die instel van programme in skole om die probleem te belig.

Hier volg die VF Plus se voorstelle soos vervat in sy Manifes 2019:

Agtergrond:

Die meeste slagoffers van verkragting, molestering en huishoudelike geweld is weens intimidasie te bang om hierdie voorvalle aan te meld. In baie gevalle skiet die polisie se hantering van hierdie sake ver tekort en word slagoffers nie beskerm nie.

Die strafregstelsel laat baie slagoffers in die steek, veral met betrekking tot die wyse waarop daar van slagoffers verwag word om in ‘n oop hof te getuig.

Weens die swak hantering van sake, leemtes in die oordrag van dossiere tussen die polisie en die Nasionale Vervolgingsgesag, die onvolledigheid van ondersoeke, die integriteit van bewysstukke en getuienis wat nie behoorlik en met die nodige sorg hanteer word nie, is vervolging in hierdie sake dikwels onsuksesvol.

Hierdie tekorte in die stelsel lei tot die lae aanmeldingsyfer van die misdrywe en daarom is baie seksuele oortreders op vrye voete en vind geslagsgeweld endemies plaas.

Oplossing:

  • Die VF Plus steun maatreëls wat daarop gemik is om vroue en kinders as kwesbare landsburgers te beskerm teen misbruik en mishandeling en maatreëls moet in plek gestel word om die aanmelding van geslagsgeweld aan te moedig en slagoffers te beskerm.
  • Polisiëring en vervolging ten opsigte van geweld teen vroue en kinders moet geprioritiseer word. Die slagting van onskuldige kinders wat in bendes se kruisvuur beland, het skokkende vlakke bereik en die polisie kan nie langer net beloftes oor optrede maak terwyl bendegeweld voortduur nie.
  • Oplossings moet gevind word vir die gebrekkige polisiëring in dié verband. Hierdie oplossing kan gevind word binne die institusionalisering van doeltreffende polisiëring, met ander woorde die optimalisering van alle huidige prosesse, funksies en hulpbronne tot die bereiking van die oorhoofse doel van polisiëring. Dit vereis nie meer en meer hulpbronne nie, maar wel die beter verspreiding en aanwending van hulpbronne met ‘n verbeterde uitset.
  • Ondersoekeenhede moet bemagtig word met kundigheid en daar moet sorg gegee word om te voorkom dat vervolging van misdadigers misluk weens die swak hantering van bewysstukke en getuienis.

Die volgende, bykomende voorstelle kan hierby gevoeg word:

 

  • Elke polisiekantoor moet toegerus wees met nood-verkragtingspakke.
  • Polisiebeamptes moet die nodige opleiding kry oor hoe om met gevalle van geslagsmisdaad en verkragting in die besonder te werk en om die slagoffers te hanteer;
  • ’n Spesialis-eenheid (soos die Valke) moet op die been gebring word wat uitsluitlik met gevalle van geslagsgeweld werk - van aanmelding, tot by vervolging;
  • Die strafregstelsel en howe teen geslagsgeweld moet korrek begin funksioneer en bestaande wetgewing oor geslagsgeweld moet korrek toegepas word;
  • Daar moet seker gemaak word dat daar wel, soos beweer word, veilige-sones vir slagoffers by elke polisiekantoor is.

Die president se huidige taakspan moet, eerder as om te praat, elke polisiekantoor besoek en seker maak hierdie spesiale maatreëls is in plek.

Die VF Plus is van mening dat daar lank reeds ʼn punt bereik is waar doelgerig en kragdadig opgetree moet word en die party sal aanhou om druk op die regering te plaas om met erns op te tree en nie langer water te trap terwyl die lys van slagoffers daagliks aangroei nie.

TammyBreedtVroue

Het jy dit interessant gevind? Deel dit!