Parlementêre begrotingsdebat: Maatskaplike ontwikkeling - Maatskaplike toelaes sal niemand waarlik ophef nie

2019-07-11
Tammy Breedt

Terwyl die ANC-regering sy kop in skaamte moet laat sak oor sy mislukking om mense ekonomies op te hef, spog hy eerder met die toename in die aantal maatskaplike toelaes wat uitbetaal word. Sowat 17,8 miljoen maatskaplike toelaes word tans betaal waarvan 12,45 miljoen kinders is.

Die regering moet veel eerder daarna streef om mense op te hef en die aantal toelaes te verminder. Mense moet gehelp word om op hul eie voete te staan.

Die departement sê self hy streef daarna om 'n beter lewe vir die ‘armes, kwesbare en uitgeslote mense’ in die samelewing te skep en om die implementering van maatskaplike beleid te ontwikkel en te monitor aangesien dit mense bemagtig en lei tot die vermindering van armoede.

Die waarheid is egter dat die regering mense deur die toelaes afhanklik maak van die staat. Die verantwoordelike departement is boonop in ‘n jammerlike toestand en faal heeltemal in sy hoofdoel om mense waarlik te help.

Die departement het ‘n strategiese verpligting om opheffings- en ontwikkelingswerk te doen. Suid-Afrika kan nie bekostig om slegs ‘n welsynstaat te wees wat miljarde rande aan welsynstoelae bestee en nie die werkloses en armes ophef deur geïntegreerde projekte wat onderwys en werkskepping bevorder nie.

Vroeë kinderontwikkelingsprojekte is ook van belang. Baie van hierdie projekte faal weens wanadministrasie en die wanbesteding van fondse. Indien die werklike maatskaplike en welsynsbehoeftes van Suid-Afrika in ag geneem word, is dit duidelik dat hierdie departement se begroting en teikens geherprioritiseer moet word.

Selfs by die uitbetalingsliggaam Sassa is die situasie kommerwekkend met ses uit die nege poste vir streeksbestuurders wat tans nie gevul is nie terwyl die aantal permanente en kundige personeellede jaarliks minder word. Sassa se prestasie-teikens word nie gehaal nie en sy onreëlmatige uitgawes beloop tans R2 miljard.

Die Nasionale Ontwikkelingsagentskap wat dit wel ten doel het om armoede uit te wis deur toelaes te gee aan gemeenskapsorganisasies vir opheffingsprojekte, hou hom klaarblyklik eerder besig met die skrywe van verslae oor armoede as om opheffingswerk te doen.

Maatskaplike toelaes sal Suid-Afrika se armoedeprobleem nie oplos nie. Om miljoene mense afhanklik daarvan te hou, pas moontlik die regerende party, maar dit is nie volhoubaar nie. Drome oor ʼn beter Suid-Afrika sonder groot armoede met geleenthede vir almal sal eers realiseer wanneer die ANC nie meer aan bewind is nie.


Kontaknommer: 082 490 6663

 


Het jy dit interessant gevind? Deel dit!