Oorwinning vir Afrikaans as taal van hoër onderwys: Onus is nou op Afrikaanssprekendes

2021-09-23
Dr. Wynand Boshoff

Die burgerregteorganisasie AfriForum het 'n reuse oorwinning vir Afrikaans en almal wat dit praat behaal met die suksesvolle regsaksie teen Unisa se taalbeleid. Die volg nadat dié baanbreker op die gebied van afstandsonderrig op tersiêre vlak, Afrikaans as onderrigtaal sowat vyf jaar gelede afgeskaf het. Die VF Plus verwelkom hierdie uitspraak en wens AfriForum met die oorwinning geluk.

Terwyl die volle uitspraak nog nie bekend is nie, kan aanvaar word dat die hof oortuig is dat Afrikaans as onderrigtaal op dié vlak lewensvatbaar is. Die vlak van wetenskapsbeoefening in Afrikaans en die ontwikkeling van terminologie is enkele bewyse daarvan.

Die oorblywende vraag is of voldoende behoefte aan Afrikaans as onderrigtaal onder studente is. As die keuse beskikbaar is, hang die volgehoue aanbod daarvan af dat studente die keuse moet uitoefen. Daarom moet nie alleen die reg tot moedertaalonderrig op universiteitsvlak nie, maar ook die nut daarvan, gedemonstreer word.

Afrikaanssprekendes in die akademie en ander terreine van wetenskapsbeoefening, sowel as alle ander ekonomiese sektore sal moet saamwerk om die reg tot Afrikaans as universiteitstaal bo die teoretiese erkenning daarvan te verhef. Sonder praktiese nut, bly die vraag aan alle sprekers van Afrikaans staan: Is dit ons erns?

Hierdie oorwinning vir Afrikaans is in werklikheid 'n deurbraak vir alle inheemse tale in Suid-Afrika.

Dieselfde voorwaardes geld, naamlik uitdrukkingsvermoë in die wetenskap, sowel as voldoende nut sodat studente dit sal kies. Afrikaans en die instellings wat die taal dra, kan tegniese hulp aan ander tale verleen. Sover dit die uitvoering betref, rus die onus in ander Afrikatale, soos in Afrikaans, op die sprekers self.

 

 

 

DrWynandBoshoffAfrikaansUnisa

Het jy dit interessant gevind? Deel dit!