Munisipale staking in Middelburg raak krisis

2022-08-05
Johnathan Haarhoff

Die staking van werknemers van die Steve Tshwete-plaaslike munisipaliteit (Hendrina, Middelburg, Pullens Hope, Rietkuil), het nou krisisafmetings aangeneem.

Die geweld, intimidasie, eiendomsbeskadiging en sabotasie wat met die staking in Middelburg gepaardgaan, strook nie met ʼn wettige, beskermde staking nie.

Munisipale personeel wat wel opdaag vir diens word deur gewapende stakers verhinder om deur die personeelhekke by die munisipale gebou in te gaan.

Munisipale amptenare staak sporadies sedert September verlede jaar oor onder meer die uitkontraktering van dienste en salarisverhogings.

Die staking beïnvloed alle vorme van dienslewering en noodsaaklike munisipale funksies. Intussen het die situasie geëskaleer tot ʼn veiligheids- en humanitêre krisis.

Die staking word eintlik net as 'n verskoning voorgehou om misdaad te pleeg en die tyd het aangebreek dat stakende werkers hul salarisse verbeur.

Die VF Plus veroordeel hierdie misdadige optrede. Dit is onaanvaarbaar dat die munisipaliteit nie orde gedurende die staking handhaaf nie.

Die VF Plus het reeds etlike maande gelede ʼn klag by die Menseregtekommissie (MRK) ingedien om die skending van menseregte in die munisipaliteit te ondersoek en sal nou aandring op terugvoer.

Hierdie wetteloosheid is onaanvaarbaar en die polisie moet begin om streng op te tree teen die oproeriges.

Wat hier gebeur is opnuut ʼn bewys van die ANC-regering se onvermoë om wet en orde te handhaaf en om munisipaliteite doeltreffend te bestuur. 


Het jy dit interessant gevind? Deel dit!