MRK se ondersoek na Afrikaans by US moet ook die kultuur van vyandigheid teenoor Afrikaanssprekendes by die universiteit insluit

2021-06-14
Dr Pieter Groenewald

(Voorlegging van dr. Pieter Groenewald, VF Plus-leier, oor die MRK se ondersoek na die onderdrukking van Afrikaans by die US. Volledige voorlegging hierby aangeheg)

Die Menseregtekommissie van Suid-Afrika (MRK) se ondersoek na die onderdrukking van Afrikaans by die Universiteit van Stellenbosch (US), moet ook die kultuur van vyandigheid teenoor Afrikaanssprekendes en die universiteitsbestuur se bevordering daarvan deur die lakse hantering van klagtes in dié verband insluit.

Daar sal op geen ander manier waarlik vasgestel kan word wat die aard en omvang van die verbod op die gebruik van Afrikaans by dié instelling is nie.

Die MRK se ondersoek spruit uit gebeure in Maart vanjaar by koshuise van die universiteit in Stellenbosch waar die gebruik van Afrikaans in openbare ruimtes glo verbied is.

Die VF Plus het tydens die gebeure ‘n klag by die MRK aanhangig gemaak aangesien dit sou neerkom op die skending van verskeie grondwetlike regte van Afrikaanssprekende studente. Dit sluit in die reg om die taal van hul keuse te gebruik, die reg op gelykheid en die reg op privaatheid, soos in die Handves van Regte verskans word.

Die US het by monde van sy rektor, professor Wim de Villiers, probeer om politieke partye soos die VF Plus se betrokkenheid by die aangeleentheid af te maak as politieke opportunisme. Die VF Plus verwerp hierdie aanname met minagting.

Die VF Plus se standpunt is dat die erns van enige stappe wat in die belang van Afrikaanssprekende studente geneem word, nie tot politiekery gereduseer mag word nie. Afrikaans behoort nie aan die VF Plus of aan ‘n ander politieke party of organisasie nie. Dit behoort aan die mense wat dit praat.

Die US se aanvanklike reaksie het ondubbelsinnig aangedui hoe min erg hy het oor die gebruik van Afrikaans en die regte van Afrikaanssprekende studente by die universiteit. Dit terwyl Afrikaanse studente die situasie ervaar het as openlike vyandigheid.

Die miskenning van Afrikaners en Afrikaans onder die nuwe ANC-bedeling is diep gewortel en geïnstitusionaliseer.

Die VF Plus hoop daarom dat die onafhanklike ondersoek van die MRK ook die kultuur van vyandigheid teenoor Afrikaanssprekendes by die US en die oorsprong daarvan sal behels. Die VF Plus het nog altyd onbeskaamd geveg vir die regte van Afrikaans en sal voortgaan om dit te doen.AfrikaansDrPieterGroenewaldMRKUniversiteitStellenbosch

Laai dokumente af


Voorlegging aan MRK.pdf

Het jy dit interessant gevind? Deel dit!