Matjhabeng: VF Plus steun nie onwettige begroting

2020-06-30
Susan Taljaard

Die VF Plus het die Matjhabeng-plaaslike munisipaliteit (Allanridge, Hennenman, Odendaalsrus, Ventersburg, Virginia, Welkom) se begroting vir 2020/2021 nie gesteun nie aangesien dit nie, soos die Munisipale Finansiële Bestuurswet (MFMA) vereis, realisties is nie.

Die munisipaliteit flous homself deur voor te stel dat hierdie begroting teen ‘n betaalkoers van 85% befonds sal word, wanneer dit in werklikheid teen ‘n gemiddeld van sowat 52% geskied.

Die munisipale inkomste-strategie word beplan op ‘n jaarlikse invorderingskoers van 70% vir eiendomsbelasting en 'n gemiddeld van 60% vir ander dienste. Nie-haalbare teikens sal op ‘n onbefondsde, onwettige begroting neerkom.

Die VF Plus is verder bekommerd dat die invorderingskoers in werklikheid nog laer sal wees. Tariefverhogings van gemiddeld 6% sal deur die bank gehef word, wat tot gevolg sal hê dat munisipale heffings onbekostigbaar sal raak vir die meerderheid van die reeds verarmde gemeenskap van Matjhabeng.

Die munisipaliteit kniehalter reeds watervoorsiening en riolering deur nie genoegsame instandhouding te doen nie. Om van inwoners te verwag om meer as die inflasiekoers vir watervoorsiening en riolering te betaal, is ‘n klap in die gesig omdat water gereeld vrylik in die strate afloop.

Om die plaaslike ekonomie te stimuleer en te herstel post Covid-19, is dit nodig om ‘n gunstige omgewing vir groei te skep. Billike tariewe en belastings is nóú nodig om ekonomiese herstel en groei te bewerkstellig.

Die regering het sy geleentheid gemis om inwoners tegemoet te kom deur hierdie begroting goed te keur. Die VF Plus verwerp hierdie begroting met minagting.


Navrae: 082 886 9945

MatjhabengSusanTaljaardDiensleweringBegroting

Het jy dit interessant gevind? Deel dit!