Jansen verkeerd oor Engels as onderrigtaal

2013-10-02
Dr Pieter Mulder

As opvoedkundige is prof. Jonathan Jansen verkeerd as hy pleit dat alle skoolonderrig in Suid-Afrika in Engels moet plaasvind. Hy verwar gesonde onderwysbeginsels met sy eie verskuilde nasiebou-resep.

Engels as vak behoort verpligtend vir alle Suid-Afrikaanse kinders te wees selfs tot op universiteitsvlak. Dit is egter totaal iets anders as om Engels 'n verpligte onderrigtaal te maak.

Opvoedkundige navorsing van oor die hele wêreld bevestig dat moedertaalonderrig die beste vir die oordrag van kennis is. Kinders wat 'n tweede en derde taal, soos Engels, deur medium van hulle moedertaal aangeleer het, is byvoorbeeld beter in Engels as kinders wat altyd in 'n tweede taal onderrig is.

Prof. Jansen maak dus 'n fout as hy argumenteer dat kinders van die eerste skooldag af in Engels onderrig moet word ten einde Engels onder die knie te kry. Die Wiskunde- en Wetenskap-resultate van kinders wat in hulle moedertaal, soos byvoorbeeld Afrikaans, onderrig is, is beduidend beter as kinders wat hierdie vakke deur medium van hulle tweede en derde taal moet aanleer.

Hy is wel korrek as hy argumenteer dat onderrig in sommige Afrikatale tans swak is. Die antwoord is om hierdie onderrig te verbeter. Prof. Jansen se oplossing is om verdere hindernisse in hierdie kinders se pad te plaas deur hulle te dwing om moeilike vakke soos Wiskunde deur hulle tweede en derde taal te leer.

Prof. Jansen argumenteer eintlik oor wat hy as die beste resep vir versoening en nasiebou sien. Dan eindig hy verkeerdelik by Engels as onderrigtaal. Nasiebou en versoening word juis bevorder as elkeen se menswees en waardigheid erken word. 'n Belangrike deel van my menswees en waardigheid is juis erkenning van my moedertaal, ongeag of dit Venda, Afrikaans of Engels is.

 

Dr. Pieter Mulder

Kontaknommers: 083 419 5403 / 082 674 6670


Het jy dit interessant gevind? Deel dit!