Erken mekaar se diversiteit om sosiale kohesie en nie-rassigheid te bevorder

2020-11-19
Dr Corné Mulder

(Debat in parlement oor nie-rassigheid en sosiale kohesie vir 'n welvarende Suid-Afrika)

Ons wil almal graag in ‘n nie-rassige en sosiaal samehorige Suid-Afrika woon. Dit is egter bloot idealisties om nasiebou in Suid-Afrika te bevorder op enige ander wyse as om ook die diversiteit van die land se mense te erken en te respekteer.

Die droom om die samelewing te transformeer en te verenig deur 'n gedeelde verbintenis tot grondwetlike waardes wat nasiebou bevorder, sosiale kohesie versterk en die lewensgehalte vir alle Suid-Afrikaners verbeter, het reeds klaaglik misluk onder die ANC-regering.

Die ANC se heilige graal, die Vryheidsmanifes, lui dat Suid-Afrika behoort aan almal wat daarin woon, swart sowel as wit, en dat geen regering met reg op gesag aanspraak kan maak tensy dit gegrond is op die wil van al die mense nie.

Artikel 1 van die Grondwet bevat die volgende voorskrifte ter bevordering van nasiebou:

• Menswaardigheid, die strewe na gelykheid en die bevordering van menseregte en vryhede vir almal.
• Nie-rassigheid, nie-seksisme en aanspreeklikheid.
• Die oppergesag van die Grondwet en die reg.

Hierdie waardes is prysenswaardig, maar die realiteit skets ʼn ander prentjie.

Niemand is teen nie-rassigheid nie, maar dis juis die ANC se beleid van regstellende aksie (RA) en swart ekonomiese bemagtiging (SEB) wat die Suid-Afrikaanse gemeenskap na totale rassepolarisasie gedryf het die afgelope 26 jaar en solank dit die geval is, sal daar nie effektief sosiale samehorigheid wees nie.

Die resep van die regering om sosiale kohesie te bevorder onder die land se mense, is verkeerd. Om te strompel van een sportgeleentheid na die volgende om die land se mense te probeer verenig, is nie ‘n wenresep nie.

Daar moet erns gemaak word met nasiebou. Ons moet mekaar se diversiteit verstaan en erken en dit gebruik as boustene om ‘n werklike stabiele demokratiese bestel te probeer skep.DrCornéMulderSosialeKohesieNieRassigheid

Het jy dit interessant gevind? Deel dit!