Kontak ons

Hoofkantoor

Hoof Uitvoerende Beampte: Pieter de Necker

Kantoor: 0861 700 700

Epos: plus@vfplus.org.za

 

Persoonlike Assistent: Pierre Ackermann

Kantoor: 012 665 0564

Epos: PierreA@vfplus.org.za

 

Fisiese adres: 

Highveld Office Park - Blok 8

Charles de Gaullesingel 11

Highveld

Centurion

Administratiewe Assistent: Chanelle Erasmus

Kantoor: 012 665 0564

Epos: Chanelle@vfplus.org.za

 

Posadres: 

Posbus 67391

Highveld

0169

 


Parlementskantoor

Leier: Dr Pieter Groenewald

Hoofsweep: Dr Corné Mulder

Landlyn: 021-403-8653

 

Epos: dalien@vf.co.za

Epos: wanda@vfplus.org.za

 

Fisiese adres:

Goeie Hoopgebou

Parlementstraat

Parlement

Kaapstad

 

Administratiewe assistent: Wanda Marais

 

Posadres:

Posbus 15

Kaapstad

8000


Gauteng

Leier: Mnr. Jaco Mulder

Epos: fjm@lantic.net 

 

Administratiewe bestuurder: Neels Hattingh

Landlyn: 012-772 4410

Epos: neels@vfplus.org.za

Fisiese Adres:

Highveld Office Park

Blok 8

Charles de Gaulle-singel 11

Highveld

Centurion

Posadres:

Posbus 67391

Highveld Park

0169

 

Lede van provinsiale wetgewer: Adv. Anton Alberts,

Amanda de Lange en Kobus Hoffman

Tel: 011-4985632

E-pos: elsw@vfplus.org.za

Fisiese adres:

Stadsaal - h/v President- en Lovedaystrate

Johannesburg

 

 

 

 

Administratiewe assistent: 

Tel: 012-7724410

E-pos: 

 

Midvaal-kantoor

Sekretaresse: Karien de Bruyn

Tel: 016-3620186

E-pos: vaaldriehoek@vfplus.org.za 

Fisiese adres:

Boet Krugerstraat 47, Meyerton

 

Emfuleni-kantoor

Hooforganiseerder: Gerda Senekal

Tel: 016-9310925

E-pos: emfuleni@vfplus.org.za

Fisiese adres:

Attie Fouriestraat

Concorde-gebou, 2de vloer, Kamer 28

Vanderbijlpark

 

 

 

 


Limpopo

Leier: Me. Marcelle Maritz

Selfoon: 078 617 8682

E-pos: marcelle.maritz@vfplus.org.za

 

 

Hoof-organiseerder: Jana Pullen

 

Landlyn: 015-0650170

Adres: 

Thabo Mbekirylaan 124

Silverfern Office Park

Suite 10

Potgietersrus

0601

 


Mpumalanga

Leier: Mnr Werner Weber

Selfoon: 084 652 9164

Epos: wlw@lantic.net

 

 

Sekretararis: Rita van den Berg

E-posadres: mpumalanga@vfplus.org.za

Kantoor: 013 766 4375

Fisiese adres:

Gebou 1

Government Boulevard

Riverside Park Ext 2

Mbombela, 1200

 

 


Noordkaap

Leier: Dr Wynand Boshoff

Selfoon: 074 166 5540

Epos: navorsing@vfplus.org.za 

 

 

Lid van provinsiale wetgewer: Danie Coetzee

Selfoon: 082 561 4668

Epos: dcotzee@netactive.co.za


Noordwes

Leier: Mnr. Michal Groenewald

Selfoon: 079 409 8342

Epos: groenewaldm@vfplus.org.za  

 

 

Sekretaresse: Hedwig Groenewald

Kantoor: 018-4841086

Faks: 018-4841087

Epos: vfnnw@mwebbiz.co.za

 

Posadres:

Posbus 583

Stilfontein

2550


Oos-Kaap

Leier: Piet  Mey

Selfoon: 072 428 6103

Epos: pietmey1948@gmail.com

 

Posadres:

De Klerkstraat 5

Despatch

6620

Lid van die provinsiale wetgewer:  Theo Coetzee

Selfoonnommer: 082 822 3414

Epos: twcoetzee@vodamail.co.za


Vrystaat

Leier: Mnr Jan van Niekerk

Epos: jan@vfplus.org.za

Kantoor: 083 743 2042

Landlyn: 058-6250064

 

Parlementslede vir die Vrystaat:

 

Mnr. Wouter Wessels - LP

E-pos: wouter@vfplus.org.za / wouterww@gmail.com 

 

Me. Tammy Breedt - LP

Epos: tammy@vfplus.org.za

 

Me. Heloïse Denner - LP

Epos: heloise@vfplus.org.za

 

Mnr. Armand Cloete - LP in die NRP

Epos: armand@vfplus.org.za

 

Lid van Provinsiale Wetgewer: Dévar Smit

Epos: devarsmit@vfplus.org.za

 

 

 

 

 

 

Administratiewe assistent - Provinsiale kantoor: Lorraine Venter

Kantoor: 051-4301685

Epos: vrystaat@vfplus.org.za

 

Fisiese adres - Provinsiale kantoor:

Du Plessisrylaan 49,

Langenhovenpark,

Bloemfontein

 

Administratiewe assistent - Wetgewerkantoor: Tersia Van Staden-Laubscher

Kantoor: 051-4071104

Epos: vfplus@fsl.gov.za

Faks: 051-4307031

 

Fisiese adres - Wetgewerkantoor:

Charlotte Maxexestraat 41,

Southern Life Plaza-gebou, 4de vloer,

Bloemfontein

 

Posadres: 

Posbus 655

Bloemfontein

9300


Weskaap

Leier: Dr Cornè Mulder

Epos: zemfira@mweb.co.za / weskaap@vfplus.org.za 

 

 

 

 

Organiseerder: Erika Botha-Rossouw

Selfoon: 072 195 6581

 

Epos: weskaap@vfplus.org.za 

 

Fisiese adres:

 

 

Posadres:

Posbus 46079

Kernkrag

7440

 

 


Stuur vir ons 'n boodskap

Dankie vir jou terugvoering