Toesprake

Die Nasionale Kredietwysigingswetsontwerp / National Credit Amendment Bill

2014-02-27
Adv Anton Alberts

Die Vryheidsfront Plus is in die algemeen ‘n party wat glo dat die vryemark beskerm moet word en redelik onbelemmerd moet funksioneer. Tog is daar gevalle waar ‘n onbelemmerde mark geweldige ontberings kan veroorsaak. Dit is dan ook die geval met kredietverlening.

Any modern economy... Lees verder


Repliek op die Openingsrede van die Premier van die Vrystaat

2014-02-25
Wouter Wessels

Honourable Speaker,

I would very much like to congratulate the honourable premier with his concerted efforts to portray an absolute horror story as a fairy tale. A very fictional farfetched tale, that is. A picture of the Free State and South Africa very different from the reality ordinary... Lees verder


Wysigingswetsontwerp op die Herstel van Grondregte

2014-02-25
Dr Pieter Mulder

Speaker,

Verlede week, toe ons oor aspekte van hierdie wet moes stem, het die VF Plus daarteen gestem terwyl die ANC en die DA daarvoor gestem het. Hoekom het ons so gestem?

Vir ’n tydperk van vyf jaar tot 1998 kon enige persoon ’n grondeis instel. ’n Totaal van ongeveer 80 000... Lees verder


Repliek op pres. Zuma se staatsrede 2013

2014-02-19
Dr Pieter Mulder

Speaker, What is the saddest story that I have read in recent times?

KwaZulu-Natal advertised 90 posts for new traffic officers. How many people do you think applied for those 90 positions?

30 000 desperate South African jobseekers applied for the 90 positions.

The authorities decided to put... Lees verder


TRIBUTE TO NELSON ROLIHLAHLA MANDELA

2013-12-09
Dr Pieter Mulder

Speaker,

As Christene glo ons volgens psalm 146 om nie op prinse te vertrou nie en dat alle mag, ook die mag van leiers, van God af kom.

As oud-president Nelson Mandela vandag hier was, sou hy beslis beswaar gemaak het teen die wyse waarop van hom ’n ikoon en ’n bo-menslike wese... Lees verder


Heritage Month

2013-09-17
Jaco Mulder

Heritage Month

FF Plus: Gauteng Legislature 

Honourable Deputy Speaker, MECs, guests and members,

When we reflect on our South African heritage annually during this motion, quite an amount of time is often spent on revisiting the legacy of colonialism and apartheid.

In recognition of the... Lees verder


Debat oor Wet op Naturelle-grondgebied van 1913

2013-06-20
Dr Pieter Mulder

Speaker,

I have two problems with a debate such as this one:

My first problem is that when we talk about history, all the facts, and not only the facts that suite us, should be placed on the table.

The core of the objection against the 1913 Act is that it had divided the land between black and... Lees verder


GT-wetgewer: Infrastruktuur

2013-05-30
Jaco Mulder

Honourable Speaker, MEC’s, Members, officials from the department and guests

The Department of Infrastructure and Development in Gauteng is supposed to be the cornerstone of job creation and a stimulator for economic growth through infrastructure development in the province.

The Department... Lees verder


Begrotingsposdebat: Landbou

2013-05-29
Dr Pieter Mulder

Honourable Chairperson,

Honourable Minister,

Honourable Members,

Colleagues,

Ladies and Gentlemen,

Voorsitter, die landbousektor is ‘n primêre sektor van belang vir die ekonomie en het die potensiaal om nog meer werksgeleenthede te skep en sodoende landelike ontwikkeling te... Lees verder


« 1 2 3 4 »