Vryheidsdag: Waardering vir bydrae van wit en swart kan polarisering teenwerk

2015-04-27
Dr Pieter Mulder

Alle groepe in Suid-Afrika smag na versoening, samewerking en vrede. Ware versoening is ʼn wen-wen situasie tussen alle groepe in Suid-Afrika. Na 21 jaar begin 27 April steeds meer die betekenis kry van die oorwinning van een groep oor die ander. Dit is ʼn resep vir konflik en nie vir versoening nie.

As vakansiedae soos Vryheidsdag (27 April); Jeugdag (16 Junie) en Menseregtedag (21 Maart) telkens gebruik word om in leierstoesprake slegs oor die verlede te praat en swart opnuut teen wit op te stel, vorder ons nie. Geen wonder dat die vrygebore geslag, wat op hierdie toesprake grootgemaak is, standbeelde bestorm en grond beset en glo dit gaan die probleme wat hulle elke dag ervaar, oplos nie.

Meer toekomsgerigte boodskappe en waardering vir die bydraes wat beide wit en swart in die verlede gemaak het om Suid-Afrika ʼn ekonomiese reus in Afrika te maak, sal bydra om die huidige negatiewe polarisering teen te werk. Dit sal ook uitvoering gee aan die aanhef van die Suid-Afrikaanse grondwet wat vra vir respek vir “diegene wat hul beywer het om ons land op te bou en te ontwikkel”.

Suid-Afrika het vier slegte weke agter die rug sover dit oor goeie verhoudinge en nasiebou gaan. Goedgesindhede en goeie verhoudinge wat oor die laaste 21 jaar opgebou is, het die laaste vier weke ernstige skade gely deur populistiese politiek. Populistiese politiek waar historiese simbole, wat groot waarde vir een groep het, deur ʼn ander groep gebreek en beskadig is en deur leiers wat met onverantwoordelike uitsprake xenofobie tot gevolg gehad het.

Suid-Afrika is ’n land met ongelooflike potensiaal en talent. As dit reg aangewend word, gaan ons ruimte skep vir al die land se inwoners en die verskillende gemeenskappe om voorspoedig en in vrede en harmonie saam te leef. As politieke populisme, selfsug, selfverryking en korrupsie egter die oorhand kry, gaan ons die pad van baie ander mislukte state loop.

 

Kontaknommers: 083 419 5403 / 082 777 0202