Voorgestelde wysigings aan Onderhoudswet is billik

2015-06-23
Adv Anton Alberts

Voorgestelde wysigings aan die Onderhoudswet kan ʼn groot rol speel om in die geval van egskeidings tot alle betrokke partye se voordeel die huidige gebreke in die land se onderhoudstelsel reg te stel, sê adv. Anton Alberts, die VF Plus se parlementêre woordvoerder oor sosiale ontwikkeling.

Adv. Alberts het vandag met die Tweede Lesingsdebat oor die Onderhoudswysigingswetsontwerp gesê daar bestaan geen twyfel nie dat die onderhoudstelsel soos dit tans daar uitsien, gebrekkig is en dat geskeide persone, en veral vroue wat kinders uit ʼn vorige huwelik moet versorg, groot ontberings ervaar indien onderhoud nie betaal word nie.

Hy sê hul geldelike situasie is dan ook van so ʼn aard dat hulle nie regshulp kan bekostig nie. Veral vir die kinders is dit ʼn dubbele tragedie aangesien hulle nie net die trauma van ʼn gebroke huis moet beleef nie, maar ook ʼn geldelike krisis en die verdere onmin wat dit veroorsaak.

“Alhoewel die meeste van die wysigings aan die wet tegnies van aard is om sy effektiwiteit te verbeter, kan die voorstel om ʼn wanbetaler op ʼn swartlys te plaas, onbedoelde probleme skep.

“Wanneer die persoon later met goeie bedoelings byvoorbeeld ʼn klererekening vir sy kinders wil oopmaak of ʼn lening vir skuldkonsolidasie wil aangaan om sy finansiële verpligtinge na te kom en dit geweier word, word die kinders weer die seerste getref.

“Die stelsel moet daarom voorsiening maak dat ʼn persoon se naam van so ʼn swartlys verwyder kan word indien bewys kan word dat enige transaksie wat hy wil aangaan, wel in belang van die kinders is. Die regskommissie kan dit gerus verder ondersoek.

“Dit is duidelik dat die wetsontwerp poog om ʼn billike balans te handhaaf tussen die belange van die aansoeker om onderhoud, en die ander partye betrokke, soos die werkgewer van die onderhoudsbetaler asook die onderhoudsbetaler self.

“Dit is ook insiggewend dat ʼn verstekvonnis net gegee kan word indien daar duidelik aangetoon kan word dat die ander party werklik bewus was van die verrigtinge en dit willens en wetens nie bygewoon het nie.

“Die VF Plus beskou die beoogde veranderinge aan die wet nogtans as ʼn stap in die rigting wat selfs verder verbeter kan word in afwagting op die regskommissie se finale verslag oor die aangeleentheid,” sê adv. Alberts.

 

Kontaknommers: 082 391 3117 / 083 419 5403