VF Plus verwelkom stigting van enkel-ekonomiese vervoerreguleerder

2014-08-14
Adv Anton Alberts

Die aankondiging dat ʼn enkel-ekonomiese vervoerreguleerder geskep gaan word, is goeie nuus vir die Suid-Afrikaanse vervoergebruiker aangesien dit ʼn groot rol kan speel om arbitrêre pryse by onder meer tolpaaie en hawens te reguleer.

Volgens adv. Alberts sal dit ware voordele vir die verbruiker en die land se ekonomie inhou. Veral wat tolpaaie aanbetref, sal dit ʼn belangrike rol speel in die sinvolle vasstelling van pryse.

Die minister van vervoer, Dipuo Peters, het die belangrike aankondiging vandag gemaak in antwoord op ʼn geskrewe parlementêre vraag van adv. Alberts.

In sy vraag aan Peters het adv. Alberts gevra of die reguleerder geskep gaan word soos die vorige minister onderneem het om te doen en wat die besonderhede daaromtrent is, veral rakende sy doelstellings en jurisdiksie, asook die datum van inwerkingstelling.

Peters se antwoord lui dat dit wel gedoen gaan word, en dat daar reeds ‘goeie vordering’ gemaak is met die beplanning.

Hy sê die liggaam sal ʼn belangrike rol speel om leemtes betreffende die ‘regulering en kapasiteit’ in die vervoerbedryf te behandel om sodoende die prys en effektiwiteit van diens en die vervoerinfrastruktuur te verbeter.

Adv. Alberts sê die VF Plus sal die proses monitor om te sorg dat die reguleerder werklik onafhanklik is en dat dit rasioneel funksioneer in die vasstelling van pryse, veral wat tolpaaie aanbetref.

“Dit is belangrik dat so ʼn liggaam inklusief sal werk deur altyd die publiek se insette in ag te neem en dit ernstig te verwerk ten einde uitbuiting te voorkom, soos wat tans met e-tol gebeur.

“Hy moet ook oor magte beskik om vervoerprojekte van die regering, soos nuwe paaie, goed te keur voordat dit in werking gestel word om sodoende seker te maak dat die projekte werklik noodsaaklik is,” sê adv. Alberts.

 

Kontaknommers: 082 391 3117 / 083 419 5403