VF Plus eis dat Centlec verbruikers se regte in ag neem

2014-03-28
Die Redaksie

Centlec is die afgelope tyd besig om in Bloemfontein, in onder andere Fichardtpark en Langenhovenpark, bestaande elektriese meters met voorafbetaalde meters te vervang. Die VF Plus is ten gunste van die vervanging van bestaande meters met voorafbetaalde meters, maar eis dat Centlec dit billik en regverdig, sonder die benadeling van verbruikers se regte, doen.

‘n “Onafhanklike” kontrakteur daag, sonder vooraf reëlings, by huiseienaars op ongeleë tye op, selfs na ure, en dring dan daarop aan om die meters te vervang. Inwoners word met slegs ongeveer drie ure se krag gelaat. Dit terwyl die inwoner sy/haar uitstaande elektrisiteitsrekening moet vereffen en voorafbetaalde elektrisiteit aankoop.

‘n Senior amptenaar van Centlec het bevestig dat daar geen kommunikasie met inwoners is nie en dat sou ‘n verbruiker weier om na “onderhandeling” die voorafbetaalde meter te aanvaar, sal sy/haar kragtoevoer afgesny word, ongeag of ‘n inwoner se rekening op datum betaal is, al dan nie.

Gesien in die lig van die feit dat die voorsiening van krag deur ‘n derde party namens ‘n munisipaliteit voorsien word, die derde party steeds gebind word deur die Munisipale Sisteme Wet en Die Munisipale Finansiële Wet, is Centlec verplig om publieke inligtingsvergaderings met die inwoners te hou.

Die skorsing van die Hoof Uitvoerende Beampte van Centlec, mnr. Seboka, word deur die VF Plus verwelkom. ‘n Nuwe HUB sal hopelik meebring dat daar beter finansiële en algemene bestuur by Centlec plaasvind en dat die wyse waarop Centlec te werk gaan om voorafbetaalde meters te installeer, verander en die regte van verbruikers in ag neem.

 

Theo Coetzee

082 822 3414