Vakansieklub-ondersoek: Verbruikerskommissie handig aansoek teen puntestelsel-klubs in by Verbruikerstribunaal teen einde November

2014-11-27
Adv Anton Alberts

Die ondersoek na ongerymdhede in die vakansieklub-bedryf, in besonder die deel van die bedryf wat op ʼn puntestelsel werk, is voltooi en die verbruikerskommissie behoort einde vandeesmaand aansoeke teen van die puntestelsel-klubs by die verbruikerstribunaal in te dien, sê adv. Anton Alberts, die VF Plus se parlementêre woordvoerder vir handel en nywerheid.

Die ondersoek is dus nie gemik op vakansietyddeelprojekte wat saaklike regte verkoop soos die wat ingevolge die Wet op die Deeltitels verkoop is waar eiendomsreg in die akteskantoor geregistreer is nie. Die suksesvolle vakansietyddeelprojekte in Suid-Afrika waar tyddeel-eienaarskap op die deeltitelwet gegrond is, word dus by die ondersoek uitgesluit.

Adv. Alberts sê die adjunkkommissaris van die verbruikerskommissie, Thesi Mabusa, het aan hom bevestig dat die aansoeke reeds beteken is op die puntestelsel-klubs wat volgens die Verbruikerskommissie hulle skuldig maak aan die verbreking van die Wet op Verbruikersbeskerming.

Wanneer die tribunaal die aansoek teen maandeinde ontvang, kan hy die saak dan op sy rol plaas vir finale beregtiging. Die volgende aspekte is ter sprake:

  • Die ewigdurende aard van die kontrakte. Die verbruikerskommissie wil hê die tribunaal moet bevind dat alle kontrakte wat ʼn ewigdurende effek het, as onbillik bestempel word en derhalwe geen regskrag moet hê nie. Die implikasie sal dan wees dat enige lid wat gebonde is aan so ʼn kontrak, sal kan besluit om terug te tree uit die kontrak, of sal kan voortgaan met die verhouding, maar op ʼn meer regverdige basis soos goedgekeur deur die verbruikerskommissie.
  • Bemarkingspraktyke soos aggressiewe bemarking, ondernemings en beloftes wat nie nagekom kan word nie en enige ander ondernemings wat nie strook met die realiteit van die kontrakte en die produk nie, sal gestop word deur dit as onaanvaarbare praktyke te laat verklaar.
  • Ten derde moet die tribunaal ʼn bevinding maak oor hoe lede op ʼn regverdige wyse uit ʼn geldige kontrak kan tree. Die verbruikerskommissie beskou die vyf dae afkoelperiode na kontraktering as onvoldoende en wil daarom hê die tribunaal moet ʼn bevinding maak rakende die billike basis waarop lede kan kennis gee om ʼn kontrak te kanselleer met inagneming van ʼn billike vroeë uittreefooi soos wat tans die gebruik is by vaste termyn-selfoonkontrakte.

Daar sal ook gekyk word na jurisdiksie-probleme by die hofproses omdat die puntestelsel-klubs klublede dagvaar vir skulde in jurisdiksies waar die lid moeilik kan uitkom om hom of haarself te verdedig.

Wat die gedragskode aanbetref wat vanuit die gelede van die bedryf moet kom, is die proses reeds aan die gang en volgens Mabusa kan die minister dit straks aanstaande jaar in die Staatskoerant publiseer met uitnodigings vir kommentaar deur die publiek.

Adv. Alberts sê die ondersoekproses het dit duidelik na vore laat kom dat probleme hoofsaaklik voorkom onder klubs wat suiwer op ʼn puntestelsel werk.

“Die VF Plus wil dit duidelik stel dat die ondersoek aan die gang gesit is na klagtes ontvang is oor punte-gefundeerde vakansieklubs. Die misbruike en verbreking van die wet kom hoofsaaklik voor in daardie sektor en nie in sektore waar klublede aan ʼn aandeleblok- of deeltitelskema deelneem nie.

“Daardie sektore blyk redelik probleemvry te wees en daar word ʼn versoek op klublede gedoen om nie sonder meer daardie deel van die bedryf te wantrou nie.

“Die vakansieklub-konsep is legitiem en lewer ʼn welkome bydrae tot land se ekonomie. Die foute daarin moet net reggestel word sodat die bedryf optimaal kan funksioneer en daar ʼn sinvolle sekondêre (tweedehandse) mark kan ontwikkel en bestaan vir mense wat hul produkte van die hand wil sit,” sê adv. Alberts.

 

Kontaknommers: 082 391 3117 / 083 419 5403