Parlement debatteer more rassisme en geweld by universiteite op aandrag van VF Plus

2016-03-07
Dr Pieter Mulder

Rassisme, konflik en geweld in Suid-Afrika maar ook spesifiek by universiteite kan net opgelos word as die regering hom planmatig daartoe verbind, en die VF Plus sal met die parlementêre debat oor die aangeleentheid daarop aandring dat die kwessie as hoogste prioriteit aandag van die regering geniet, sê dr. Pieter Mulder, leier van die VF Plus.

Volgens dr. Mulder het die VF Plus die parlement twee weke gelede versoek om hierdie kwessies as ʼn saak van dringende openbare belang te debatteer om sodoende die plofbare situasie te ontlont, leiding te gee en volhoubare oplossings te vind. Die VF Plus se versoek is deur die speaker toegestaan en die debat vind more (8 Maart 2016) plaas.

In ʼn brief aan die speaker van die parlement, Baleka Mbete, het die VF Plus aangevoer waarom die saak uiters dringend is en dat dit ‘onmiddellik’ op die ordelys geplaas moet word. Mbete het die versoek toegestaan.

Dr. Mulder sê dit is verblydend dat buite-parlementêre verteenwoordigers van die botsende groepe reeds in gesprekke getree het. Dit is egter belangrik dat nou ook druk op die regering geplaas word om eienaarskap van die probleem te aanvaar, en daadwerklik op te tree. Dit is waarom die VF Plus die debat aangevra het.

“Die konflik is ʼn nasionale krisis en het gewis die potensiaal om te eskaleer en oor te spoel na alle sfere van die Suid-Afrikaanse samelewing.

“Indien daar nie dringend op hoogste vlak ingegryp word nie, kan dit lei tot die verdere verslegting van rasseverhoudinge en die land se ekonomie. Dit kan die land nie bekostig nie.

“Waar ons tans probeer om vertroue in die ekonomie te herstel ten einde beleggings van die buiteland te lok, is die beelde van brandende universiteitsgeboue en vegtende studente sleg vir Suid-Afrika se beeld in die buiteland.

“Die parlement en alle politieke partye het nou hierdie geleentheid om leiding te gee deur middel van so ʼn debat,” sê dr. Mulder.

Die debat is soos volg op die parlement se program aangedui: Debate on Matter of Public Importance (Dr P W A Mulder): The increasing racial tension and conflict in South Africa especially in universities and its detrimental effect on the country’s development(84)