Openbare Dienstekommissie van Noordwes belig probleme in die provinsie

2015-11-30
Die Redaksie

Die Openbare Dienstekommissie het verskeie probleme in Noordwes onder die aandag van die provinsie se staande komitee oor wetgewersake gebring wat dui op growwe onreëlmatighede, sê mnr. Hannes Schutte, VF Plus-lid van die provinsiale wetgewer en voorsitter van die staande komitee.

Die Dienstekommissie, wat verslag gelewer het van sy evaluering van Noordwes se toepassing van artikel 195 van die Grondwet van Suid Afrika (rakende openbare administrasie), het onder meer bevind dat honderde duisende rand sonder enige rekenskap vermis geraak het.

Van die ander bevindinge is:

  • Professionele etiek: Verskeie senior amptenare het nie hul belange in maatskappye en eiendom verklaar nie. Die Openbare Dienste-Regulasies (ODR) vereis dat lede voor 30 April elke jaar hul belange verklaar. Die direkteur-generaal van die provinsie het ook nie voldoen aan hierdie vereiste nie. Dit stel ʼn baie swak voorbeeld aan al die amptenare;
  • Die premier se kantoor is die groot sondaar en het nie verklarings wat ontvang is, ingedien nie, alhoewel dit van die amptenare ontvang is. Slegs 87% van die provinsie se amptenare het aan die vereiste van die ODR voldoen;
  • Daar is bevind dat baie amptenare nie belange in maatskappye en eienaarskap van eiendomme verklaar het nie. Die kommissie ondersoek alle verklarings deur die ID-nommers te vergelyk met die CIPC-databasis en inligting van die registrateur van eiendomme. By die departement van landbou is daar 7 amptenare wat nie al hulle belange verklaar het nie, by onderwys is daar 20, by gesondheid 19, by plaaslike regering 6 en by openbare werke 7, om ʼn paar te noem;
  • In geen van die gevalle wat aan departemente gerapporteer is, is enige stappe teen die betrokke amptenaar geneem nie alhoewel die vergryp ʼn ernstige oortreding van die regulasies is;
  • Min sake wat by die bedrog-aanmeldingsnommer (Hotline 0800 701 701) aangemeld word, word ondersoek. Van die 111 gevalle wat aan die departement van plaaslike regering aangemeld is, is slegs 34 ondersoek, by onderwys 36 uit 60 en by openbare werke slegs 8 uit 35;
  • By die departement van landbou is 3 sake rakende finansiële wanbestuur ondersoek, maar slegs R2 000.00 van die R132 122 693.00 is teruggekry. By openbare werke is R647 542 817.86 nog soek!

Mnr. Schutte sê uit die kommissie se verslag blyk dit dat Noordwes-provinsie die swakste in Suid Afrika ten opsigte van etiek en die implementering van artikel 195 vaar.

“Die VF Plus sal in die komende jaar hierdie kwessies aanroer, en sal by die premier daarop aandring dat ongerymdhede dringende aandag geniet,” sê mnr. Schutte.

 

HANNES SCHUTTE (LPW)

Sel: 079 838 6587 / 076 400 8132