Edge-Restaurant veroorsaak amok in Mangaung Metroraad

2015-07-08
Die Redaksie

Dr Elizabeth Snyman-van Deventer, raadslid van die Vryheidsfront Plus in die Mangaung Metro, sê dat die besluit wat gedurende die spesiale raadsvergadering van die Mangaung-metroraad deur die ANC-lede en hulle Cope-meelopers gestoomroller is ten spyte van die waarskuwings deur die ander oppposisie partye, dui op die onwillige, moedswillige, eensydige en ondeurdagte werkswyse van die ANC in die Mangaung-metroraad. Hierdie optrede is beslis nie in die beste belang van die metro en sy inwoners nie.

Die ANC-lede het saam met die Cope-lede in die raad die besluit om die tenderproses vir 'n verskaffer vir die Edge-restaurant oop te maak deur gestoomroller. Hierdie besluit kon maklik eenparig aanvaar gewees het indien die voorstel van die Speaker aanvaar is. Die Speaker se voorstel was dat daar bygevoeg moes word dat alle wetlike vereistes nagekom sal word alvorens die restaurant in bedryf gestel word. Die burgemeester het egter geweier dat so ‘n wysiging tot die besluit gevoeg word en het gesê dat dit logies is dat al die wetlike vereistes eers nagekom sal word.

Nadat die probleme en gevare gebonde aan die bedryf van die Edge-restaurant op Navalhill, voor die nakoming van die wetlike vereistes, verduidelik is en dit duidelik gemaak is dat almal ten gunste van die bedryf van die restaurant is, maar dat dit hier ‘n geval is van die wa voor die perde span, het die ANC steeds geweier om toe te gee.

Ongelukkig is die geskiedenis teen die burgemeester en kan die ANC-regering nie vertrou word om te verseker dat aan al die wetlike verpligtinge en vereistes voldoen sal word voordat die restaurant in bedryf gestel word nie. So byvoorbeeld dui die gebruik van die gebou in verlede jaar se Macufe-fees reeds op die regering se blatante verontagsaming van die wetlike vereistes.

 

DR ELIZABETH SNYMAN-VAN DEVENTER

082 305 1540