ANC melk belastingbetalers al hoe meer om nie-betalers te subsidieer

2014-03-07
Dr Pieter Groenewald

Die ANC self is verantwoordelik vir ‘n kultuur van nie-betaling van dienstegelde wat in die vorige bedeling geskep is, en nou wil hy die betalers van dienstegelde melk om die nie-betalers te subsidieer, sê dr. Pieter Groenewald, die VF Plus se woordvoerder vir samewerkende regering.

Dr. Groenewald het in die Nasionale Vergadering met die Tweede Lesingsdebat van die Wysigingswetsontwerp op Plaaslike Regering: Munisipale Eiendomsbelasting, gesê die Wet op Eiendomsbelasting wat munisipaliteite aanbetref, het in 1999 ontstaan. 

Die beginsel was dat belasting betaal is vir ‘n diens wat gelewer is, en dit was gegrond op die munisipale waardasie van die erf.

“Jy het daardie belasting betaal vir ‘n waterpunt en ‘n kragpunt. Dit het gegeld vir almal. Die kostes was vir almal dieselfde. Hoe groter die erf was, hoe meer het jy betaal.

“Nou gaan dit nie net oor die kostes om ‘n punt daar te kry nie, dit gaan ook oor die verbeterings op die erf. Die VF Plus sê dit is onbillik aangesien jy dieselfde betaal het om die punt by jou erf te kry. As jy ‘n groter woning opsit, en jy gebruik meer krag en water, dan betaal jy meer vir jou dienste.

“Dit is die korrekte beginsel en dit het altyd goed gewerk. Die probleem is veroorsaak deur dienstegelde wat nie betaal word nie en die ANC is die oorsaak daarvan, want hulle het die Civic Organisations gebruik om mense aan te moedig om nie te betaal nie.

“Nou pluk hulle die vrugte. Wat jy saai sal jy maai. Nou wanbestee munisipaliteite boonop hul geld en agterstallige dienstegelde beloop in hierdie stadium sowat R86 miljard. Dit is byna twee keer meer as die totale verdedigingsbegroting van Suid-Afrika.

“Die melkkoeie moet nou ingespan word. Nou moet die mense met wonings gemelk word. Want die ander betaal nie vir dienste nie, die stadsrade mors geld, die amptenare is onbevoeg en korrupsie vind plaas.

“Daar moet dus ‘n ander bron van inkomste gevind word, en dit is hoekom hierdie wetsontwerp op die tafel is. Minister Nkwinti het vroeër gepraat van die wit bul en die swart bul by grondhervorming. Nou wil die ANC regering hê die wit koei moet gemelk word. Hy moet betaal. En dit is verkeerd.

“Ons moet wegbeweeg van die idee van rykes wat onbepaald vir armes moet betaal. Ons moet beweeg na ‘n punt waar ons sê as jy dienste wil hê dan moet jy betaal daarvoor. Gratis basiese dienste word vir armes gegee. Jy kan nie mense wat betaal vir hul dienste toelaat om mense te subsidieer wat nie wil betaal nie. Daarom sal die Vryheidsfront Plus nie hierdie wetsontwerp ondersteun nie,” sê dr. Groenewald.

 

Kontaknommers: 083 627 4397 / 083 419 5403