Afrikaans word geboelie by PUK

2014-09-29
Dr Pieter Groenewald

"Afrikaans as taal van onderrig by die PUK-kampus van die Noordwes Universiteit (NWU) word nou die slaansak om ander probleme aan te spreek. Die PUK-kampus is uitnemend met sy vertaaldienste om nie-Afrikaanssprekende studente tuis te laat voel en steeds onderrig op tersiêre vlak op die PUK-kampus te kan ontvang. Vir prof. Dan Kgwadi, visekanselier van die NWU, om te sê Afrikaans is ʼn hindernis op baie studente se pad om aan die NWU te studeer en daarom moet transformasie spoedig plaasvind, is niks anders nie as ʼn geboelie van Afrikaans,” sê dr. Pieter Groenewald, voorsitter van die Vryheidsfront Plus.

“Onderrig in Afrikaans, ook op tersiêre vlak, is ʼn grondwetlike reg. Nie die Universiteit van die Witwatersrand (Wits) of Kaapstad (UK) doen moeite om Afrikaanssprekende studente onderrig in Afrikaans te laat ontvang nie en onderrig is net in Engels. By Wits moet voornemende studente vooraf 'n toets in Engels slaag alvorens hulle toegelaat word. Dit is blykbaar in orde en word nie as ʼn hindernis of diskriminerend beskou nie. Omdat PUK onderrig in Afrikaans, is dit skielik ʼn hindernis en is in die pad.

“Dit is duidelik hier is ʼn aanslag op Afrikaans. Hoe kan Kgwadi transformeer anders as om van Afrikaans as onderrigtaal ontslae te raak. Hy sê dan dit is ʼn hindernis. Dit pas ook in by die portefeuljekomitee vir Hoër Onderwys se uitspraak dat die PUK-kampus te Afrikaans is en moet transformeer.

“Van omtrent 23 universiteite is die PUK-kampus van die NWU maar een wat onderrig gee in Afrikaans met vertaaldienste, maar dit moet ook vernietig word. Dit is duidelik dat Afrikaans vernietig moet word. Afrikaanssprekende studente moet opstaan en beswaar aanteken en aanspraak maak op hulle grondwetlike regte om op tersiêre vlak in Afrikaans onderrig te word," het Groenewald gesê.

 

Kontaknommers: 083 627 4397 / 083 419 5403